Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Development of drainage system in the Czech landscape – identification and functionality assessment by means of remote sensing

Development of drainage system in the Czech landscape – identification and functionality... References[1] Brázdil, R., Chroma, K., Dobrovolný, P. & Tolasz, R. (2008). Climate fluctuations in the Czech Republic during the period 1961-2005. International Journal of Climatology 29(2), 223-242. DOI: 10.1002/joc.1718.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000263164900007&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1002/joc.1718[2] Cushman, S. A., McGariyal, K. & Neel, C. (2007). Parsimony in landscape metrics: Strength, universality, and consistency. Ecological Indicators 8(5), 691-703. DOI: 10.1016/j.ecolind.2007.12.002.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000255625200027&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1016/j.ecolind.2007.12.002[3] Daňhelka, J. et al. (2015). Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015 Prague: Czech Hydrometeorological Institute.[4] Doležal, F., Soukup, M. & Kulhavý, Z. (2003). Bilanční odhady příspěvku odvodňovacích soustav k průběhu povodní. I. Teorie. Soil and Water Research 2, 7-20.[5] Doležal, F., Soukup, M. & Kulhavý, Z. (2004). Bilanční odhady příspěvku odvodňovacích soustav k průběhu povodní. II. Aplikace. Balance estimations of the drainage system contribution to flood events. II. Application. Soil and Water Research 3, 93-108.[6] Goettelman, R. C., Grass, L. B., Millard, J. P. & Nixon, P. R. (1983). Comparison of multispectral remote-sensing techniques for monitoring subsurface drainage conditions. NASA Technical Memorandum No. 84317.[7] Krusinger, A. E. (1971). Location of drainage tile using aerial photography. [MS Thesis]. Columbus: Ohio State University.[8] Kulhavý, Z., Doležal, F., Fučík, P., Kulhavý, F., Kvítek, T., Muzikář, R., Soukup, M. & Švihla, V. (2007). Management of agricultural drainage systems in the Czech Republic. Irrigation and Drainage 56(S1), 5141-5149. DOI: 10.1002/ird.339.10.1002/ird.339[9] Kulhavý, Z. & Fučík, P. (2015). Adaptation Opitons for Land Drainage Systems Towards Sustainable Agriculture and the Environment: A Czech Perspective. Polish Journal of Environmental Studies 24(3), 1085-1102. DOI: 10.15244/pjoes/34963.10.15244/pjoes/34963[10] Kulhavý, Z., Soukup, M., Doležal, F. & Čmelík, M. (2007). Zemědělské odvodnění drenáží - Racionalizace využívání, údržby a oprav. Prague: Research Institute of Soil and Water Conservation.[11] Kulhavý, Z., Tlapáková, L., Čmelík, M. & Burešová, Z. (2013). Způsob zjištění drenážního systému pro jeho vytyčení v terénu. [Patent 304229]. Prague: Office for Industrial Property.[12] Law No. 92/1991, On the terms for transfer of state property to other persons.[13] Law No. 229/1991, On the adjustment of ownership rights regarding land and other agricultural property.[14] Lipský, Z. (1990). Využití leteckých snímků pro sledování zamokření zemědělských půd. In Sborník referátů z konference Využití DPZ ve vodním hospodářství (pp. 81-90). Prague: Dům techniky ČSVTS.[15] Naz, B. S., Ale, S. & Bowling, L. C. (2009). Detecting subsurface drainage systems and estimating drain spacing in intensively managed agricultural landscapes. Agricultural Water Management 96, 627-637. DOI: 10.1016/j.agwat.2008.10.002.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000264657700009&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1016/j.agwat.2008.10.002[16] Northcott, W. J., Verma, A. K. & Cooke, R. A. (2000). Mapping subsurface drainage systems using remote sensing and GIS. ASAE Annual International Meeting, Milwaukee (Wis.), 9-12 July 2000 (pp. 1-10).[17] Nováková, E., Karous, M., Zajíček, A. & Karousová, M. (2013). Evaluation of ground penetrating radar and vertical electrical sounding methods to determine soil horizons and bedrock at the locality Dehtáře. Soil and Water Research 8(3), pp 105-112.[18] Spaling, H. & Smit, B. (1995). A conceptual model of cumulative environmental effects of agricultural land drainage. Agriculture, Ecosystems and Environment 53(2), 99-108. DOI: 10.1016/0167-8809(94)00566-W.10.1016/0167-8809(94)00566-W[19] Stejskalová, D., Karásek, P., Tlapáková, L. & Podhrázská, J. (2013). Sinuosity and edge effect - important factors of landscape pattern and diversity. Polish Journal of Environmental Studies 22(4), 1177-1184.[20] Svobodová, D. (1990). Podklady a technické řešení drenáže [Výzkumná zpráva VE04 projektu P 06-329-813-02 Technika, technologie a rekonstrukce odvodnění]. Prague: Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd.[21] Tlapáková, L. (2015). Identifikace poruch drenážních systémů ve vazbě na erozní projevy [collection of 3 maps]. Prague: Research Institute of Soil and Water Conservation.[22] Tlapáková, L. (2015a). Mapy identifikovaných ploch drenážního odvodnění z materiálů DPZ [collection of 3 maps]. Prague: Research Institute of Soil and Water Conservation.[23] Tlapáková, L., Pelíšek, I., Kulhavý, Z. & Žaloudík, J. (2014). Identifikace drenážních systémů pomocí dálkového průzkumu Země (úvod do problematiky). Vodní hospodářství 64(3), 8-14.[24] Tlapáková, L., Stejskalová, D., Karásek, P. & Podhrázská, J. (2013). Landscape Metrics as a Tool for Evaluation Landscape Structure - Case Study Hustopeče. European Countryside 5(1), 52-70. DOI: 10.2478/euco-2013-0004.10.2478/euco-2013-0004[25] Tlapáková, L., Stejskalová, D., Karásek, P. & Podhrázská, J. (2014). Mapa produkčních bloků orné půdy vyhodnocených dle základních charakteristik krajinné struktury ve vazbě na odvodnění. Prague: Land Parcel Office.[26] Údržba odvodňovacích zařízení (2016) [Technical norm 75 4922].[27] Usnesení vlády České republiky č. 620 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ze dne 29. 7. 2015 [Resolution of the Czech Republic Government].[28] Verma, A. K., Cooke, R. A. & Wendte, L. (1996). Mapping subsurface drainage systems with color infrared aerial photographs. AWRA Symposium on GIS and Water Resources, Ft. Lauderdale (Fla), 22-26 September 1996.[29] Zajíček, A. et al. (2011). Drainage water temperature as a basis for verifying drainage runoff composition on slopes. Hydrological Processes 25(20), 3204-3215. DOI: 10.1002/hyp.8039. 10.1002/hyp.8039http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000296276000008&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3[30] Zonneveld, I. S. (1979). Land Evaluation and Land(scape) Science. Enschede: International Training Center. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png European Countryside de Gruyter

Development of drainage system in the Czech landscape – identification and functionality assessment by means of remote sensing

European Countryside , Volume 9 (1): 22 – Mar 1, 2017

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/development-of-drainage-system-in-the-czech-landscape-identification-aixB3y0BzG

References (31)

Publisher
de Gruyter
Copyright
© by Lenka Tlapáková
ISSN
1803-8417
eISSN
1803-8417
DOI
10.1515/euco-2017-0005
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

References[1] Brázdil, R., Chroma, K., Dobrovolný, P. & Tolasz, R. (2008). Climate fluctuations in the Czech Republic during the period 1961-2005. International Journal of Climatology 29(2), 223-242. DOI: 10.1002/joc.1718.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000263164900007&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1002/joc.1718[2] Cushman, S. A., McGariyal, K. & Neel, C. (2007). Parsimony in landscape metrics: Strength, universality, and consistency. Ecological Indicators 8(5), 691-703. DOI: 10.1016/j.ecolind.2007.12.002.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000255625200027&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1016/j.ecolind.2007.12.002[3] Daňhelka, J. et al. (2015). Vyhodnocení sucha na území České republiky v roce 2015 Prague: Czech Hydrometeorological Institute.[4] Doležal, F., Soukup, M. & Kulhavý, Z. (2003). Bilanční odhady příspěvku odvodňovacích soustav k průběhu povodní. I. Teorie. Soil and Water Research 2, 7-20.[5] Doležal, F., Soukup, M. & Kulhavý, Z. (2004). Bilanční odhady příspěvku odvodňovacích soustav k průběhu povodní. II. Aplikace. Balance estimations of the drainage system contribution to flood events. II. Application. Soil and Water Research 3, 93-108.[6] Goettelman, R. C., Grass, L. B., Millard, J. P. & Nixon, P. R. (1983). Comparison of multispectral remote-sensing techniques for monitoring subsurface drainage conditions. NASA Technical Memorandum No. 84317.[7] Krusinger, A. E. (1971). Location of drainage tile using aerial photography. [MS Thesis]. Columbus: Ohio State University.[8] Kulhavý, Z., Doležal, F., Fučík, P., Kulhavý, F., Kvítek, T., Muzikář, R., Soukup, M. & Švihla, V. (2007). Management of agricultural drainage systems in the Czech Republic. Irrigation and Drainage 56(S1), 5141-5149. DOI: 10.1002/ird.339.10.1002/ird.339[9] Kulhavý, Z. & Fučík, P. (2015). Adaptation Opitons for Land Drainage Systems Towards Sustainable Agriculture and the Environment: A Czech Perspective. Polish Journal of Environmental Studies 24(3), 1085-1102. DOI: 10.15244/pjoes/34963.10.15244/pjoes/34963[10] Kulhavý, Z., Soukup, M., Doležal, F. & Čmelík, M. (2007). Zemědělské odvodnění drenáží - Racionalizace využívání, údržby a oprav. Prague: Research Institute of Soil and Water Conservation.[11] Kulhavý, Z., Tlapáková, L., Čmelík, M. & Burešová, Z. (2013). Způsob zjištění drenážního systému pro jeho vytyčení v terénu. [Patent 304229]. Prague: Office for Industrial Property.[12] Law No. 92/1991, On the terms for transfer of state property to other persons.[13] Law No. 229/1991, On the adjustment of ownership rights regarding land and other agricultural property.[14] Lipský, Z. (1990). Využití leteckých snímků pro sledování zamokření zemědělských půd. In Sborník referátů z konference Využití DPZ ve vodním hospodářství (pp. 81-90). Prague: Dům techniky ČSVTS.[15] Naz, B. S., Ale, S. & Bowling, L. C. (2009). Detecting subsurface drainage systems and estimating drain spacing in intensively managed agricultural landscapes. Agricultural Water Management 96, 627-637. DOI: 10.1016/j.agwat.2008.10.002.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000264657700009&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1016/j.agwat.2008.10.002[16] Northcott, W. J., Verma, A. K. & Cooke, R. A. (2000). Mapping subsurface drainage systems using remote sensing and GIS. ASAE Annual International Meeting, Milwaukee (Wis.), 9-12 July 2000 (pp. 1-10).[17] Nováková, E., Karous, M., Zajíček, A. & Karousová, M. (2013). Evaluation of ground penetrating radar and vertical electrical sounding methods to determine soil horizons and bedrock at the locality Dehtáře. Soil and Water Research 8(3), pp 105-112.[18] Spaling, H. & Smit, B. (1995). A conceptual model of cumulative environmental effects of agricultural land drainage. Agriculture, Ecosystems and Environment 53(2), 99-108. DOI: 10.1016/0167-8809(94)00566-W.10.1016/0167-8809(94)00566-W[19] Stejskalová, D., Karásek, P., Tlapáková, L. & Podhrázská, J. (2013). Sinuosity and edge effect - important factors of landscape pattern and diversity. Polish Journal of Environmental Studies 22(4), 1177-1184.[20] Svobodová, D. (1990). Podklady a technické řešení drenáže [Výzkumná zpráva VE04 projektu P 06-329-813-02 Technika, technologie a rekonstrukce odvodnění]. Prague: Výzkumný ústav pro zúrodnění zemědělských půd.[21] Tlapáková, L. (2015). Identifikace poruch drenážních systémů ve vazbě na erozní projevy [collection of 3 maps]. Prague: Research Institute of Soil and Water Conservation.[22] Tlapáková, L. (2015a). Mapy identifikovaných ploch drenážního odvodnění z materiálů DPZ [collection of 3 maps]. Prague: Research Institute of Soil and Water Conservation.[23] Tlapáková, L., Pelíšek, I., Kulhavý, Z. & Žaloudík, J. (2014). Identifikace drenážních systémů pomocí dálkového průzkumu Země (úvod do problematiky). Vodní hospodářství 64(3), 8-14.[24] Tlapáková, L., Stejskalová, D., Karásek, P. & Podhrázská, J. (2013). Landscape Metrics as a Tool for Evaluation Landscape Structure - Case Study Hustopeče. European Countryside 5(1), 52-70. DOI: 10.2478/euco-2013-0004.10.2478/euco-2013-0004[25] Tlapáková, L., Stejskalová, D., Karásek, P. & Podhrázská, J. (2014). Mapa produkčních bloků orné půdy vyhodnocených dle základních charakteristik krajinné struktury ve vazbě na odvodnění. Prague: Land Parcel Office.[26] Údržba odvodňovacích zařízení (2016) [Technical norm 75 4922].[27] Usnesení vlády České republiky č. 620 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody ze dne 29. 7. 2015 [Resolution of the Czech Republic Government].[28] Verma, A. K., Cooke, R. A. & Wendte, L. (1996). Mapping subsurface drainage systems with color infrared aerial photographs. AWRA Symposium on GIS and Water Resources, Ft. Lauderdale (Fla), 22-26 September 1996.[29] Zajíček, A. et al. (2011). Drainage water temperature as a basis for verifying drainage runoff composition on slopes. Hydrological Processes 25(20), 3204-3215. DOI: 10.1002/hyp.8039. 10.1002/hyp.8039http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000296276000008&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3[30] Zonneveld, I. S. (1979). Land Evaluation and Land(scape) Science. Enschede: International Training Center.

Journal

European Countrysidede Gruyter

Published: Mar 1, 2017

There are no references for this article.