Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Evaluating the agricultural tax construction by means of a diagnostic poll

Evaluating the agricultural tax construction by means of a diagnostic poll Ocena konstrukcji podatku rolnego metodą sondażu diagnostycznego Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych w 60 gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego na temat konstrukcji podatku rolnego. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że stosowane ulgi i zwolnienia w podatku rolnym nie wywierały istotniejszego wpływu zarówno na powiększenie obszaru lub zakładanie nowych gospodarstw, jak i na decyzje inwestycyjne. Badani rolnicy ocenili zwolnienie z podatku najsłabszych użytków rolnych (klas V i VI) oraz zwolnienie na trzy lata gruntów, na których zaprzestano produkcji rolniczej, jako niesłuszne i niesprawiedliwe. Aż 85% badanych rolników było przeciwnych zastąpieniu podatku od gruntów podatkiem dochodowym, gdyż obawiali się wzrostu wymiaru podatku i konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pozostałe 15% opowiedziało się za takimi zmianami w podatku rolnym. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Evaluating the agricultural tax construction by means of a diagnostic poll

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (2) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/evaluating-the-agricultural-tax-construction-by-means-of-a-diagnostic-tdjSoO2PCy
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0021-1
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Ocena konstrukcji podatku rolnego metodą sondażu diagnostycznego Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych w 60 gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego na temat konstrukcji podatku rolnego. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że stosowane ulgi i zwolnienia w podatku rolnym nie wywierały istotniejszego wpływu zarówno na powiększenie obszaru lub zakładanie nowych gospodarstw, jak i na decyzje inwestycyjne. Badani rolnicy ocenili zwolnienie z podatku najsłabszych użytków rolnych (klas V i VI) oraz zwolnienie na trzy lata gruntów, na których zaprzestano produkcji rolniczej, jako niesłuszne i niesprawiedliwe. Aż 85% badanych rolników było przeciwnych zastąpieniu podatku od gruntów podatkiem dochodowym, gdyż obawiali się wzrostu wymiaru podatku i konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pozostałe 15% opowiedziało się za takimi zmianami w podatku rolnym.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

There are no references for this article.