Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Fluctuation of flesh darkening of raw and cooking tubers ( Helianthus tuberosus L.)

Fluctuation of flesh darkening of raw and cooking tubers ( Helianthus tuberosus L.) Zmienność ciemnienia miąższu bulw surowych i gotowanych słonecznika bulwiastego ( Helianthus tuberosus L.) Celem badań jest ocena ciemnienia miąższu bulw surowych i gotowanych Helianthus tuberosus oraz określenie ich przydatności do bezpośredniej konsumpcji i przetwórstwa spożywczego. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2003-2005 w Parczewie na glebie wytworzonej z piasków gliniastych lekkich, o lekko kwaśnym odczynie. Eksperyment prowadzono metodą bloków zrandomizowanych w 3 powtórzeniach. Czynnikami eksperymentu były 2 odmiany słonecznika bulwiastego: Albik i Rubik. Stosowano pełną dawkę obornika w ilości 25 t · ha -1 oraz nawożenie mineralne w ilości 100 kg N; 43,6 kg P; 124,5 kg K · ha -1 . Przeprowadzono ocenę ciemnienia miąższu bulw surowych i gotowanych badanych odmian wg skali 9-stopniowej. Eksperyment wykazał, iż intensywniejszą barwą miąższu bulw odznaczała się część stolonowa niż wierzchołkowa bulw gotowanych. Ciemnienie bulw surowych i gotowanych determinował czynnik genetyczny. Mniejszą skłonnością do ciemnienia miąższu bulw gotowanych oraz surowych po 1 godzinie odznaczała się odmiana Albik. Odmiana Rubik wykazała się natomiast większą stabilnością badanych cech jakości. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Fluctuation of flesh darkening of raw and cooking tubers ( Helianthus tuberosus L.)

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/fluctuation-of-flesh-darkening-of-raw-and-cooking-tubers-helianthus-rjCm06pT0Q
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2009 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-009-0013-1
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Zmienność ciemnienia miąższu bulw surowych i gotowanych słonecznika bulwiastego ( Helianthus tuberosus L.) Celem badań jest ocena ciemnienia miąższu bulw surowych i gotowanych Helianthus tuberosus oraz określenie ich przydatności do bezpośredniej konsumpcji i przetwórstwa spożywczego. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2003-2005 w Parczewie na glebie wytworzonej z piasków gliniastych lekkich, o lekko kwaśnym odczynie. Eksperyment prowadzono metodą bloków zrandomizowanych w 3 powtórzeniach. Czynnikami eksperymentu były 2 odmiany słonecznika bulwiastego: Albik i Rubik. Stosowano pełną dawkę obornika w ilości 25 t · ha -1 oraz nawożenie mineralne w ilości 100 kg N; 43,6 kg P; 124,5 kg K · ha -1 . Przeprowadzono ocenę ciemnienia miąższu bulw surowych i gotowanych badanych odmian wg skali 9-stopniowej. Eksperyment wykazał, iż intensywniejszą barwą miąższu bulw odznaczała się część stolonowa niż wierzchołkowa bulw gotowanych. Ciemnienie bulw surowych i gotowanych determinował czynnik genetyczny. Mniejszą skłonnością do ciemnienia miąższu bulw gotowanych oraz surowych po 1 godzinie odznaczała się odmiana Albik. Odmiana Rubik wykazała się natomiast większą stabilnością badanych cech jakości.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2009

References