Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Health status of spring triticale as dependent on weed control, nitrogen fertilization and protection against pathogens

Health status of spring triticale as dependent on weed control, nitrogen fertilization and... Zdrowotność pszenżyta jarego w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia, nawożenia azotem i ochrony przed patogenami Doświadczenie przeprowadzono w latach 2004-2006 w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie k. Olsztyna. Celem badań była ocena wpływu różnych sposobów regulacji zachwaszczenia i nawożenia azotem oraz stosowania fungicydów na zdrowotność pszenżyta jarego odmiany Wanad. Sposób regulacji zachwaszczenia wpłynął na nasilenie chorób liści pszenżyta jarego - największe obserwowano na obiekcie bronowanym dwukrotnie, a najmniejsze na obiekcie bez pielęgnacji. Nie zaobserwowano jednoznacznego wpływu zabiegów pielęgnacyjnych na nasilenie chorób podsuszkowych. Rośliny nawożone azotem doglebowo w trzech lub dwóch terminach były porażane najsilniej, a bez nawożenia - najsłabiej. Nawożenie doglebowo-dolistne istotnie poprawiało zdrowotność roślin w porównaniu z nawożeniem wyłącznie doglebowym. Zastosowane fungicydy istotnie ograniczały występowanie patogenów w łanie. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Health status of spring triticale as dependent on weed control, nitrogen fertilization and protection against pathogens

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/health-status-of-spring-triticale-as-dependent-on-weed-control-jZWZ8yo4nD
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0017-x
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Zdrowotność pszenżyta jarego w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia, nawożenia azotem i ochrony przed patogenami Doświadczenie przeprowadzono w latach 2004-2006 w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie k. Olsztyna. Celem badań była ocena wpływu różnych sposobów regulacji zachwaszczenia i nawożenia azotem oraz stosowania fungicydów na zdrowotność pszenżyta jarego odmiany Wanad. Sposób regulacji zachwaszczenia wpłynął na nasilenie chorób liści pszenżyta jarego - największe obserwowano na obiekcie bronowanym dwukrotnie, a najmniejsze na obiekcie bez pielęgnacji. Nie zaobserwowano jednoznacznego wpływu zabiegów pielęgnacyjnych na nasilenie chorób podsuszkowych. Rośliny nawożone azotem doglebowo w trzech lub dwóch terminach były porażane najsilniej, a bez nawożenia - najsłabiej. Nawożenie doglebowo-dolistne istotnie poprawiało zdrowotność roślin w porównaniu z nawożeniem wyłącznie doglebowym. Zastosowane fungicydy istotnie ograniczały występowanie patogenów w łanie.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References