Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Health status of winter triticale as dependent on weed control, nitrogen fertilization and protection against pathogens

Health status of winter triticale as dependent on weed control, nitrogen fertilization and... Zdrowotność pszenżyta ozimego w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia, nawożenia azotem i ochrony przed patogenami Doświadczenie przeprowadzono w latach 2004-2006 w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie k. Olsztyna. Celem badań była ocena wpływu różnych sposobów pielęgnacji i nawożenia azotem oraz stosowania fungicydów na zdrowotność pszenżyta ozimego odmiany Woltario. Sposób pielęgnacji wpłynął na nasilenie chorób liści i kłosów pszenżyta ozimego. Choroby najsilniej opanowały rośliny na obiekcie bronowanym i traktowanym herbicydem, a najsłabiej, gdy stosowano jedynie herbicyd. Nie stwierdzono jednoznacznego wpływu zabiegów pielęgnacyjnych na nasilenie chorób podsuszkowych. Liście roślin nawożonych doglebowo w trzech terminach były atakowane najsilniej, a najsłabiej - bez nawożenia azotem. Dolistne stosowanie części azotu istotnie poprawiało zdrowotność liści, w porównaniu z nawożeniem stosowanym wyłącznie doglebowo. Chemiczna ochrona roślin fungicydami bardzo skutecznie ograniczała występowanie chorób liści i podstawy źdźbła. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Health status of winter triticale as dependent on weed control, nitrogen fertilization and protection against pathogens

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/health-status-of-winter-triticale-as-dependent-on-weed-control-QPdy9lVEw3
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0014-0
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Zdrowotność pszenżyta ozimego w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia, nawożenia azotem i ochrony przed patogenami Doświadczenie przeprowadzono w latach 2004-2006 w Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie k. Olsztyna. Celem badań była ocena wpływu różnych sposobów pielęgnacji i nawożenia azotem oraz stosowania fungicydów na zdrowotność pszenżyta ozimego odmiany Woltario. Sposób pielęgnacji wpłynął na nasilenie chorób liści i kłosów pszenżyta ozimego. Choroby najsilniej opanowały rośliny na obiekcie bronowanym i traktowanym herbicydem, a najsłabiej, gdy stosowano jedynie herbicyd. Nie stwierdzono jednoznacznego wpływu zabiegów pielęgnacyjnych na nasilenie chorób podsuszkowych. Liście roślin nawożonych doglebowo w trzech terminach były atakowane najsilniej, a najsłabiej - bez nawożenia azotem. Dolistne stosowanie części azotu istotnie poprawiało zdrowotność liści, w porównaniu z nawożeniem stosowanym wyłącznie doglebowo. Chemiczna ochrona roślin fungicydami bardzo skutecznie ograniczała występowanie chorób liści i podstawy źdźbła.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References