Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Homokhátság - a special rural area affected by aridification in the Carpathian basin, Hungary

Homokhátság - a special rural area affected by aridification in the Carpathian basin, Hungary References[1] Bagi, I. (1989). The vegetation map of the Szappan-szék UNESCO biosphere reserve core area, Kiskunság National Park, Hungary (pp.). Acta Biologica Szegediensis 34, 83-95.[2] Barbero-Sierra, C., Marques, M. J. & Ruíz-Pérez, M. (2013). The case of urban sprawl in Spain as an active and irreversible driving force for desertification. Journal of Arid Environments 90, 95-102. DOI: 10.1016/j.jaridenv.2012.10.014.10.1016/j.jaridenv.2012.10.014[3] Bartholy, J., Mika, J., Pongrácz, R. & Schlanger, V. (2005). A globális felmelegedés éghajlati sajátosságai a Kárpát-medencében. In Takács-Sánta A., ed., Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon (pp. 105-139). Budapest: Alinea Kiadó - Védegylet.[4] Bartholy, J., Pongrácz, R., Gelybó, Gy. & Szabó, P. (2008). Analysis of expected climate change in the Carpathian basin using the PRUDENCE results. Időjárás 112(3-4), 249-264.[5] Bartholy, J., Bozó, L. & Haszpra, L., eds. (2011). Klímaváltozás - 2011. Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére. Budapest: MTA and ELTE.[6] Biró, M., Révész, A., Molnár, Zs. & Horváth, F. (2007). Regional habitat pattern of the Danube-Tisza interfluve in Hungary I. The landscape structure and habitat pattern; the fen and alkali vegetation. Acta Botanica Hungarica 49(3-4), 267-303. DOI: 10.1556/ABot.49.2007.3-4.4.10.1556/ABot.49.2007.3-4.4[7] Biró, M. (2011). Változástérképek használata tíz év alatt bekövetkezett élőhelypusztulási tendenciák kimutatására a Kiskunsági-homokhátság területén. Tájökológiai Lapok 9(2), 357-374.[8] Buzetzky, Gy., ed. (1980). A vízrendezések hatása a Duna-Tisza köze természeti viszonyaira (Kerekasztal-beszélgetés). Kecskemét: Kiskunsági Nemzeti Park.[9] Castañeda, I. S., Mulitza, S., Schefuß, E., Lopes dos Santos, R. A., Sinninghe Damsté, J. A. & Schouten, S. (2009). Wet phases in the Sahara/Sahel region and human migration patterns in North Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 106(48), 20159-20163. DOI: 10.1073/pnas.0905771106.10.1073/pnas.0905771106[10] Czirfusz, M., Hoyk, E. & Suvák, A., eds., (2015). Klímaváltozás - társadalom - gazdaság: Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Pécs: Publikon Kiadó.[11] Csatári, B., Glatz, F. & Kovács, A. D. (2004). In Csatári, B., ed., Homokhátság 2004: Szembesítés, lehetőségek, teendők (pp. 1-24). Kecskemét: MTA RKK.[12] Csatári, B. (2009). Between the Danube and the Tisza - the past, the current dangers, and hopes for the future Falu Város Régió 1, 78-81.[13] Csatári, B. & Farkas, J. Zs. (2010). Attempts for the introduction of rurality, agrarian role and self-sufficiency of Hungarian micro-regions In Kulcsár, ed., Regional Aspects of Social and Economic Restructuring in Eastern Europe: The Hungarian Case (pp. 104-120). Budapest: Hungarian Central Statistical Office.[14] Csatári, B., Farkas, J. Zs. & Lennert, J. (2013). Land Use Changes in the Rural-Urban Fringe of Kecskemét after the Economic Transition. Journal of Settlements and Spatial Planning 4(2), 153-159.[15] Csatári, B., Farkas, J. Zs. & Kovács, A. D. (2016). Egy alföldi tanyás mezőváros terének dinamikus változásai Kecskemét példáján In Kókai, ed., A változó világ XXI. századi kihívásai: tanulmánykötet Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére (pp. 89-111). Nyíregyháza: Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet.[16] Cserni, I. & Füleky, G. (2008). A Duna-Tisza közi homokhátság talajainak vízgazdálkodása. In Simon, L., ed., Talajvédelem Különszám 2008 (pp. 53-63). Nyiregyháza.[17] Diallo, I., Sylla, M. B., Camara, M. & Gaye, A. T. (2013). Interannual variability of rainfall over the Sahel based on multiple regional climate models simulations. Theoretical and[18] Diouf, A. & Lambin, E. F. (2001). Monitoring land-cover changes in semi-arid regions: remote sensing data and field observations in the Ferlo, Senegal. Journal of Arid Environments 48(2), 129-148. DOI: 10.1006/jare.2000.0744.10.1006/jare.2000.0744[19] Dóka, R., Alexa, R., Kőhalmi, F. & Keveiné Bárány, I. (2006). A vizes élőhelyek és a szántógazdálkodás tájhasználati konfliktusa a Duna-Tisza közén. In Kiss, A., Mezősi, G. & Sümegi, Z., eds. Táj, környezet és társadalom. Ünnepi Tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére (pp. 155-165). Szeged: SZTE.[20] Dóka, R. (2009). A tájváltozások és a társadalmi-gazdasági viszonyok alakulásának összefüggései a Duna-Tisza köze középsı részén. In Szilassi, P. & Henits, L., eds. Tájváltozás értékelési módszerei a XXI. században (pp. 159-179). Szeged: SZTE.[21] Dóka, R. (2015). Vízjárta területek tájhasználatának anomáliái a Duna-Tisza közi síkvidék középső részén. Tájökológiai lapok 13(2), 217-234.[22] Dövényi, Z., ed. (2010). Magyarország kistájainak katasztere. Budapest: Institute of Geography HAS.[23] EEA (2004). EEA Report No 2/2004: Impacts of Europe’s Changing Climate: An Indicator- Based Assessment. Copenhagen: European Environment Agency.[24] Farkas, J. Zs. & Kovács, A. D. (2006). A homokhátsági tanyás térségek vizsgálata. Gazdálkodás 50(1), 72-79.[25] Farkas, J. Zs. (2007). Changes in the types of cultivation in the Homokhátság area. In Kovács, Cs., ed., From villages to cyberspace. In commemoration of the 65th birthday of Rezső Mészáros, Academician (pp. 175-183). Szeged: SZTE.[26] Farkas, J. Zs. & Csatári, B. (2011). Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákon. In Unger, J. & Pál-Molnár, E., eds., Geoszférák 2010: A Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola és a Környezettudományi Doktori Iskola (Környezeti geográfia és Környezetföldtan programok) eredményei (pp. 129-168). Szeged: GeoLitera.[27] Farkas, J. Zs. & Hoyk, E. (2012). Possible landscape ecological analyses of the CORINE database based on GIS systems Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering 10(3), 163-166.[28] Farkas, J. Zs., Hoyk, E. & Kovács, A. D. (2014). Klímaváltozás a gazdálkodók szemszögéből. A FALU 29(2), 23-37.[29] Farkas, J. Zs. & Kovács, A. D. (2014). Challenges and opportunities for rural development on the homestead areas of the Great Plain. In Kádár, B., Lázár, E., eds. Economic environment changes in the Carpathian Basin (pp. 82-98). Miercurea-Ciuc: Editurea Status.[30] Farkas, J. Zs. & Kovács, A. D. (2015). Land cover changes of nature conversation areas between 1990 and 2006 - case study from the Kiskunság National Park. In EUGEO 2015 [congress programme and abstracts], (p. 243). Budapest: Hungarian Geographical Society.[31] Farkas, J. Zs., Rakonczai, J. & Hoyk, E. (2015). Környezeti, gazdasági és társadalmi éghajlati sérülékenység: esettanulmány a Dél-Alföldről. Tér és Társadalom 29(1), 149-174. DOI: 10.17649/TET.29.1.2675.[32] Fehér, B. (2004). A fülöpházi szikes tavak vegetációtörténete. Szeged: Szakdolgozat.[33] Fleischer, T. (2002). Magyarország a Kárpát-medence közepén (A fenntarthatóság egyes térbeli összefüggései). Vízügyi Közlemények 84(1), 125-136.[34] Giorgi, F. & Lionello, P. (2008). Climate change projections for the Mediterranean region. Global and Planetary Change, 63(2-3), 90-104. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2007.09.005.10.1016/j.gloplacha.2007.09.005[35] Hoyk, E. (2005). A szárazodás hatása a vegetáció alakulására Homokhátsági szikes tavak példáján. In Kiss, A., Mezősi, G. & Sümeghy, Z., eds. Táj, környezet és társadalom. Ün nepi Tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére (pp. 293-303). Szeged: SZTE.[36] Hoyk, E., Gácsi, Zs. & Buzás, I. (2007). The connection between afforestation and aridification on the sand ridges between River Danube and Tisza. Cereal Research Communications 35(2), 757-761. DOI: 10.1556/CRC.35.2007.2.148.10.1556/CRC.35.2007.2.148[37] Hoyk, E. (2008). A Duna-Tisza közi homokhátság szikes tavainak vegetációváltozása a szárazodás tükrében. In Csorba, P. & Fazekas, I., eds. Tájkutatás - Tájökológia. Meridián Alapítvány (pp. 359-365). Debrecen.[38] Hoyk, E., Farkas, J. & Kiss, T. (2011). Vegetáció-változás vizsgálatok szikes és homokos mintaterületen. In Rakonczai, J., ed. Környezeti változások az Alföldön. Nagyalföld Alapítvány, 2011 (pp. 339-344). Szeged: SZTE.[39] Hoyk, E., Farkas, J. Zs. & Vecseri, Cs. (2012). The effects of fishpond’s husbandry on the groundwater in the Sand Ridge between the Danube and Tisza rivers. Növénytermelés 61(Suppl. 1), 337-340.[40] Hoyk, E., Hüvely, A., Pető, J., Farkas, J. Zs., Pölös, E. & Vecseri, Cs. (2014). A Duna-Tisza közének aktuális környezetgazdálkodási problémái. GRADUS 1(1), 195-206.[41] Iványosi, Sz. A. (1994). A Duna-Tisza közi hátságon bekövetkezett talajvízszintsüllyedés hatása természetvédelmi területeinkre. In Pálfai, I., ed., A Nagyalföld Alapítvány kötetei 3. A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái (pp. 77-85). Békéscaba: Nagyalföld Alapítvány.[42] Iványosi, Sz. A., ed. (2015). A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság negyven éve. Kecskemét: Kiskunsági NPI.[43] Jankó, F. (2013). Forgotten debates about the climatic effects of afforestation and water regulation in Great Hungarian Plain. Földrajzi Közlemények 137(1), 51-63.[44] Kákonyi, Á. (2009). A csatorna ügye: víziók és valóság. Előadásanyag. Kiskunsági Nemzeti Park Természet háza, 2009. 12. 01. www.alfoldinfo.hu/homokhatsag/dunatiszacsatorna/kakonyi.ppt[45] Kertész, Á. & Mika, J. (1999). Aridification - Climate change in South-Eastern Europe. Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy 24(10), 913-920. DOI: 10.1016/S1464-1895(99)00135-0.10.1016/S1464-1895(99)00135-0[46] Kertész, Á., Huszár, T., Lóczy, D., Márkus, B., Mika, J., Molnár, K., Papp, S., Sántha, A., Szalai, L., Tózsa, I. & Gergely, J. (2002). Aridification in a Region Neighbouring the Mediterranean. In Geeson, N. A., Brandt, C. J. & Thornes, J. B., eds., Mediterranean Desertification: A Mosaic of Processes and Responses (pp. 147-164. Hoboken: John Wiley and Sons.[47] Kovács, A. D. (2005). Environmental conflicts as barriers in the sustainable development of the peripheral regions of Hungary. EUROPA XXI 12, 19-32.[48] Kovács, A. D. & Farkas, J. Zs. (2007). Complex Environmental Problems of Scattered Farms in „Homokhátság Region” in Hungary. Agricultural Economics and Rural Development 4(3-4), 21-32.[49] Kovács, A. D. & Farkas, J. Zs. (2011). Problems and development concepts for scattered farms in Hungary - A case study from the "Kiskunság Region". Hrvatski Geografski Glasnik 73(2), 165-177.[50] Kovács, F. (2006). Tájváltozások értékelése geoinformatikai módszerekkel a Duna-Tisza közén különös tekintettel a szárazodás problémájára. [PhD theses]. Szeged: SZTE.[51] Krüzselyi, I., Bartholy, J., Horányi, A., Pieczka, I., Pongrácz, R., Szabó, P., Szépszó, G. & Torma, Cs. (2011). The future climate characteristics of the Carpathian Basin based on a regional climate model mini-ensemble. Advances in Science and Research 6, 69-73. DOI: 10.5194/asr-6-69-2011. 10.5194/asr-6-69-2011[52] Kuemmerle, T. et al. (2016). Hotspots of land use change in Europe. Environmental Research Letters 11(6). DOI: 10.1088/1748-9326/11/6/064020.10.1088/1748-9326/11/6/064020[53] Ladányi, Zs. (2010). Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi Homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson [PhD theses]. Szeged: SZTE.[54] Láng, I., Csete, L. & Jolánkai, M., eds. (2007). A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok. Budapest: Szaktudás Kiadó.[55] Lóczy, D. & Szalai, L. (1995). Climatic change and land capability in a sand region of Hungary. MEDALUS Working Paper 67. London: King's College.[56] Lodoun, T., Sanon, M., Giannini, A., Traoré, P. S., Somé, L. & Rasolodimby, J. M. (2014). Seasonal forecasts in the Sahel region: the use of rainfall-based predictive variables. Theoretical and Applied Climatology 117(3), 485-494. DOI: 10.1007/s00704-013-1002-1.10.1007/s00704-013-1002-1[57] Major, P. (1994). A Duna-Tisza közi hátsági terület lefolyási viszonyainak, talajvízkitermelésének és a talajvízben történő szikkasztásnak hatása a talajvízszint változására. A Nagyalföld Alapítvány kötetei 3 (pp. 103-111). Békéscsaba.[58] Meiner, A et al. (2010). The European environment, state and outlook 2010 synthesis. Copenhagen: European Environment Agency. DOI: 10.2800/45773.10.2800/45773[59] Mika, J., Ambrózy, P., Bartholy, J., Nemes, Cs. & Pálvölgyi, T. (1995). Az Alföld éghajlatának idıbeli változékonysága és változási tendenciái a hazai szakirodalom tük- rében. Vízügyi Közlemények 78, 261-283.[60] Molnár, B. & Balázs, R. (2009). A Duna-Tisza köze földtani fejlıdéstörténete és földtani értékei. Kiskunsági Nemzeti Park. Retrieved from: http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_2108.[61] Molnár, K. (1995). Climatic change in Hungary. MEDALUS Working Paper 66. London: King's College.[62] Molnár, Zs., ed, (2003). A Kiskunság száraz homoki növényzete. Budapest: Természetbúvár Alapítvány Kiadó.[63] NÉS (2007). Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Budapest. http://klima.kvvm.hu/documents/14/nes_080219.pdf.[64] Pálfay, I. (1995). A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái és megoldásuk lehetséges útjai. Vízügyi Közlemények 77(2), 144-165.[65] Pálfai, I., ed., (1997). A Duna-Tisza csatorna tervezett változatainak vízügyi szempontú értékelése. Budapest: VÁTI Rt. Területfejlesztési Iroda.[66] Pálfai, I., Szilárd, Gy. & Váradi, J. (1998). Az aszály vízgazdálkodási hatásai Magyarországon. Vízügyi Közlemények 80(1), 169-179.[67] Pálfai, I. (2003). A vízháztartás helyzete és a vízgazdálkodás fejlesztési lehetıségei a Duna- Tisza közi Homokhátságon. Hidrológiai Közlöny 83(4), 251-253.[68] Pálfai, I., ed. (2005). Elemző tanulmány a Duna-Tisza közi Homohátság vízháztartási helyzetéről és vízpótlásának szükségességéről. Kecskemét: Bács-Kiskun county government.[69] Rakonczai, J., Bozsó, G., Margóczi, K., Barna, Gy. & Pál-Molnár, E. (2008). Modification of salt-affected soils and their vegetation under the influence of climate change at the steppe of Szabadkígyós (Hungary). Cereal Research Communications 36, 2047-2050.[70] Rakonczai, J. (2011). Az Alföld tájváltozásai és a klímaváltozás. In Környezeti változások és az Alföld (pp. 137-148). Békéscsaba: Nagyalföld Alapítvány.[71] Seager, R., Liu, H., Henderson, N., Simpson, I., Kelley, C., Shaw, T., Kushnir, Y. & Ting, M. (2014). Causes of Increasing Aridification of the Mediterranean Region in Response to Rising Greenhouse Gases. American Meteorological Society, Journals Online 27, 4655-4676. DOI: 10.1175/JCLI-D-13-00446.1. 10.1175/JCLI-D-13-00446.1[72] Scocco, P., Piermarteri, K., Malfatti, A., Tardella, F. M. & Catorci, A. (2016). Increase of drought stress negatively affects the sustainability of extensive sheep farming in sub- Mediterranean climate. Journal of Arid Environments 128, 50-58. DOI: 10.1016/j.jaridenv.2016.01.006.10.1016/j.jaridenv.2016.01.006[73] Somlyódy, L. (2002). A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.[74] Szalai, J., Varga, Gy. & Pappné U. J. (2007). A hidrometeorológiai és talajvízszintváltozások értékelése a Duna-Tisza közén az EU VKI szempontjainak tükrében. Magyar Hidrológiai Társaság XXV. Országos Vándorgyőlés. http://www.hidrologia.hu/ovgytata/25/2szekcio.html.[75] Szodfridt, I. (1994). Az erdők és a talajvíz kapcsolata a Duna-Tisza közi homokhátságon. A Nagyalföld. Alapítvány kötetei 3 (pp. 59-67). Békéscsaba.[76] Torma, Cs. (2011). Átlagos és szélsőséges hőmérsékleti és csapadék viszonyok modellezése a Kárpát-medencére a XXI. századra a RegCM regionális klímamodell alkalmazásával [PhD. Theses] Szeged: ELTE.[77] Touhami, I., Chirino, E., Andreu, J. M., Sánchez, J. R., Moutahir, H. & Bellot, J. (2015). Assessment of climate change impacts on soil water balance and aquifer recharge in a semiarid region in south east Spain. Journal of Hydrology 527, 619-629. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2015.05.012.10.1016/j.jhydrol.2015.05.012[78] UNCCD (2006). Second National Report of the Republic of Hungary on the implementation of the United Nation Convention to Combat Desertification. Budapest: Ministry of Environment and Water of the Republic of Hungary.[79] Völgyesi, I. (2006). A Homokhátság felszín alatti vízháztartása - vízpótlási és vízvisszatartási lehetőségek. MHT XXIV. Országos Vándorgyűlés Kiadványa. Pécs, 2006. Retrieved from http://volgyesi.uw.hu/dokuk/homokhatsag.pdf.[80] Zsákovics, G., Kovács, F. & Kiss, A. (2009). A szárazodás veszélyének többszempontú térbeli elemzése a Duna-Tisza közén. Tájökológiai Lapok 7(1), 117-126. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png European Countryside de Gruyter

Homokhátság - a special rural area affected by aridification in the Carpathian basin, Hungary

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/homokh-ts-g-a-special-rural-area-affected-by-aridification-in-the-GXNUOgEJLG

References

References for this paper are not available at this time. We will be adding them shortly, thank you for your patience.

Publisher
de Gruyter
Copyright
© by András Donát Kovács
ISSN
1803-8417
eISSN
1803-8417
DOI
10.1515/euco-2017-0003
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

References[1] Bagi, I. (1989). The vegetation map of the Szappan-szék UNESCO biosphere reserve core area, Kiskunság National Park, Hungary (pp.). Acta Biologica Szegediensis 34, 83-95.[2] Barbero-Sierra, C., Marques, M. J. & Ruíz-Pérez, M. (2013). The case of urban sprawl in Spain as an active and irreversible driving force for desertification. Journal of Arid Environments 90, 95-102. DOI: 10.1016/j.jaridenv.2012.10.014.10.1016/j.jaridenv.2012.10.014[3] Bartholy, J., Mika, J., Pongrácz, R. & Schlanger, V. (2005). A globális felmelegedés éghajlati sajátosságai a Kárpát-medencében. In Takács-Sánta A., ed., Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon (pp. 105-139). Budapest: Alinea Kiadó - Védegylet.[4] Bartholy, J., Pongrácz, R., Gelybó, Gy. & Szabó, P. (2008). Analysis of expected climate change in the Carpathian basin using the PRUDENCE results. Időjárás 112(3-4), 249-264.[5] Bartholy, J., Bozó, L. & Haszpra, L., eds. (2011). Klímaváltozás - 2011. Klímaszcenáriók a Kárpát-medence térségére. Budapest: MTA and ELTE.[6] Biró, M., Révész, A., Molnár, Zs. & Horváth, F. (2007). Regional habitat pattern of the Danube-Tisza interfluve in Hungary I. The landscape structure and habitat pattern; the fen and alkali vegetation. Acta Botanica Hungarica 49(3-4), 267-303. DOI: 10.1556/ABot.49.2007.3-4.4.10.1556/ABot.49.2007.3-4.4[7] Biró, M. (2011). Változástérképek használata tíz év alatt bekövetkezett élőhelypusztulási tendenciák kimutatására a Kiskunsági-homokhátság területén. Tájökológiai Lapok 9(2), 357-374.[8] Buzetzky, Gy., ed. (1980). A vízrendezések hatása a Duna-Tisza köze természeti viszonyaira (Kerekasztal-beszélgetés). Kecskemét: Kiskunsági Nemzeti Park.[9] Castañeda, I. S., Mulitza, S., Schefuß, E., Lopes dos Santos, R. A., Sinninghe Damsté, J. A. & Schouten, S. (2009). Wet phases in the Sahara/Sahel region and human migration patterns in North Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 106(48), 20159-20163. DOI: 10.1073/pnas.0905771106.10.1073/pnas.0905771106[10] Czirfusz, M., Hoyk, E. & Suvák, A., eds., (2015). Klímaváltozás - társadalom - gazdaság: Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Pécs: Publikon Kiadó.[11] Csatári, B., Glatz, F. & Kovács, A. D. (2004). In Csatári, B., ed., Homokhátság 2004: Szembesítés, lehetőségek, teendők (pp. 1-24). Kecskemét: MTA RKK.[12] Csatári, B. (2009). Between the Danube and the Tisza - the past, the current dangers, and hopes for the future Falu Város Régió 1, 78-81.[13] Csatári, B. & Farkas, J. Zs. (2010). Attempts for the introduction of rurality, agrarian role and self-sufficiency of Hungarian micro-regions In Kulcsár, ed., Regional Aspects of Social and Economic Restructuring in Eastern Europe: The Hungarian Case (pp. 104-120). Budapest: Hungarian Central Statistical Office.[14] Csatári, B., Farkas, J. Zs. & Lennert, J. (2013). Land Use Changes in the Rural-Urban Fringe of Kecskemét after the Economic Transition. Journal of Settlements and Spatial Planning 4(2), 153-159.[15] Csatári, B., Farkas, J. Zs. & Kovács, A. D. (2016). Egy alföldi tanyás mezőváros terének dinamikus változásai Kecskemét példáján In Kókai, ed., A változó világ XXI. századi kihívásai: tanulmánykötet Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére (pp. 89-111). Nyíregyháza: Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet.[16] Cserni, I. & Füleky, G. (2008). A Duna-Tisza közi homokhátság talajainak vízgazdálkodása. In Simon, L., ed., Talajvédelem Különszám 2008 (pp. 53-63). Nyiregyháza.[17] Diallo, I., Sylla, M. B., Camara, M. & Gaye, A. T. (2013). Interannual variability of rainfall over the Sahel based on multiple regional climate models simulations. Theoretical and[18] Diouf, A. & Lambin, E. F. (2001). Monitoring land-cover changes in semi-arid regions: remote sensing data and field observations in the Ferlo, Senegal. Journal of Arid Environments 48(2), 129-148. DOI: 10.1006/jare.2000.0744.10.1006/jare.2000.0744[19] Dóka, R., Alexa, R., Kőhalmi, F. & Keveiné Bárány, I. (2006). A vizes élőhelyek és a szántógazdálkodás tájhasználati konfliktusa a Duna-Tisza közén. In Kiss, A., Mezősi, G. & Sümegi, Z., eds. Táj, környezet és társadalom. Ünnepi Tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére (pp. 155-165). Szeged: SZTE.[20] Dóka, R. (2009). A tájváltozások és a társadalmi-gazdasági viszonyok alakulásának összefüggései a Duna-Tisza köze középsı részén. In Szilassi, P. & Henits, L., eds. Tájváltozás értékelési módszerei a XXI. században (pp. 159-179). Szeged: SZTE.[21] Dóka, R. (2015). Vízjárta területek tájhasználatának anomáliái a Duna-Tisza közi síkvidék középső részén. Tájökológiai lapok 13(2), 217-234.[22] Dövényi, Z., ed. (2010). Magyarország kistájainak katasztere. Budapest: Institute of Geography HAS.[23] EEA (2004). EEA Report No 2/2004: Impacts of Europe’s Changing Climate: An Indicator- Based Assessment. Copenhagen: European Environment Agency.[24] Farkas, J. Zs. & Kovács, A. D. (2006). A homokhátsági tanyás térségek vizsgálata. Gazdálkodás 50(1), 72-79.[25] Farkas, J. Zs. (2007). Changes in the types of cultivation in the Homokhátság area. In Kovács, Cs., ed., From villages to cyberspace. In commemoration of the 65th birthday of Rezső Mészáros, Academician (pp. 175-183). Szeged: SZTE.[26] Farkas, J. Zs. & Csatári, B. (2011). Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákon. In Unger, J. & Pál-Molnár, E., eds., Geoszférák 2010: A Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola és a Környezettudományi Doktori Iskola (Környezeti geográfia és Környezetföldtan programok) eredményei (pp. 129-168). Szeged: GeoLitera.[27] Farkas, J. Zs. & Hoyk, E. (2012). Possible landscape ecological analyses of the CORINE database based on GIS systems Annals of Faculty of Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering 10(3), 163-166.[28] Farkas, J. Zs., Hoyk, E. & Kovács, A. D. (2014). Klímaváltozás a gazdálkodók szemszögéből. A FALU 29(2), 23-37.[29] Farkas, J. Zs. & Kovács, A. D. (2014). Challenges and opportunities for rural development on the homestead areas of the Great Plain. In Kádár, B., Lázár, E., eds. Economic environment changes in the Carpathian Basin (pp. 82-98). Miercurea-Ciuc: Editurea Status.[30] Farkas, J. Zs. & Kovács, A. D. (2015). Land cover changes of nature conversation areas between 1990 and 2006 - case study from the Kiskunság National Park. In EUGEO 2015 [congress programme and abstracts], (p. 243). Budapest: Hungarian Geographical Society.[31] Farkas, J. Zs., Rakonczai, J. & Hoyk, E. (2015). Környezeti, gazdasági és társadalmi éghajlati sérülékenység: esettanulmány a Dél-Alföldről. Tér és Társadalom 29(1), 149-174. DOI: 10.17649/TET.29.1.2675.[32] Fehér, B. (2004). A fülöpházi szikes tavak vegetációtörténete. Szeged: Szakdolgozat.[33] Fleischer, T. (2002). Magyarország a Kárpát-medence közepén (A fenntarthatóság egyes térbeli összefüggései). Vízügyi Közlemények 84(1), 125-136.[34] Giorgi, F. & Lionello, P. (2008). Climate change projections for the Mediterranean region. Global and Planetary Change, 63(2-3), 90-104. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2007.09.005.10.1016/j.gloplacha.2007.09.005[35] Hoyk, E. (2005). A szárazodás hatása a vegetáció alakulására Homokhátsági szikes tavak példáján. In Kiss, A., Mezősi, G. & Sümeghy, Z., eds. Táj, környezet és társadalom. Ün nepi Tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére (pp. 293-303). Szeged: SZTE.[36] Hoyk, E., Gácsi, Zs. & Buzás, I. (2007). The connection between afforestation and aridification on the sand ridges between River Danube and Tisza. Cereal Research Communications 35(2), 757-761. DOI: 10.1556/CRC.35.2007.2.148.10.1556/CRC.35.2007.2.148[37] Hoyk, E. (2008). A Duna-Tisza közi homokhátság szikes tavainak vegetációváltozása a szárazodás tükrében. In Csorba, P. & Fazekas, I., eds. Tájkutatás - Tájökológia. Meridián Alapítvány (pp. 359-365). Debrecen.[38] Hoyk, E., Farkas, J. & Kiss, T. (2011). Vegetáció-változás vizsgálatok szikes és homokos mintaterületen. In Rakonczai, J., ed. Környezeti változások az Alföldön. Nagyalföld Alapítvány, 2011 (pp. 339-344). Szeged: SZTE.[39] Hoyk, E., Farkas, J. Zs. & Vecseri, Cs. (2012). The effects of fishpond’s husbandry on the groundwater in the Sand Ridge between the Danube and Tisza rivers. Növénytermelés 61(Suppl. 1), 337-340.[40] Hoyk, E., Hüvely, A., Pető, J., Farkas, J. Zs., Pölös, E. & Vecseri, Cs. (2014). A Duna-Tisza közének aktuális környezetgazdálkodási problémái. GRADUS 1(1), 195-206.[41] Iványosi, Sz. A. (1994). A Duna-Tisza közi hátságon bekövetkezett talajvízszintsüllyedés hatása természetvédelmi területeinkre. In Pálfai, I., ed., A Nagyalföld Alapítvány kötetei 3. A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái (pp. 77-85). Békéscaba: Nagyalföld Alapítvány.[42] Iványosi, Sz. A., ed. (2015). A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság negyven éve. Kecskemét: Kiskunsági NPI.[43] Jankó, F. (2013). Forgotten debates about the climatic effects of afforestation and water regulation in Great Hungarian Plain. Földrajzi Közlemények 137(1), 51-63.[44] Kákonyi, Á. (2009). A csatorna ügye: víziók és valóság. Előadásanyag. Kiskunsági Nemzeti Park Természet háza, 2009. 12. 01. www.alfoldinfo.hu/homokhatsag/dunatiszacsatorna/kakonyi.ppt[45] Kertész, Á. & Mika, J. (1999). Aridification - Climate change in South-Eastern Europe. Physics and Chemistry of the Earth, Part A: Solid Earth and Geodesy 24(10), 913-920. DOI: 10.1016/S1464-1895(99)00135-0.10.1016/S1464-1895(99)00135-0[46] Kertész, Á., Huszár, T., Lóczy, D., Márkus, B., Mika, J., Molnár, K., Papp, S., Sántha, A., Szalai, L., Tózsa, I. & Gergely, J. (2002). Aridification in a Region Neighbouring the Mediterranean. In Geeson, N. A., Brandt, C. J. & Thornes, J. B., eds., Mediterranean Desertification: A Mosaic of Processes and Responses (pp. 147-164. Hoboken: John Wiley and Sons.[47] Kovács, A. D. (2005). Environmental conflicts as barriers in the sustainable development of the peripheral regions of Hungary. EUROPA XXI 12, 19-32.[48] Kovács, A. D. & Farkas, J. Zs. (2007). Complex Environmental Problems of Scattered Farms in „Homokhátság Region” in Hungary. Agricultural Economics and Rural Development 4(3-4), 21-32.[49] Kovács, A. D. & Farkas, J. Zs. (2011). Problems and development concepts for scattered farms in Hungary - A case study from the "Kiskunság Region". Hrvatski Geografski Glasnik 73(2), 165-177.[50] Kovács, F. (2006). Tájváltozások értékelése geoinformatikai módszerekkel a Duna-Tisza közén különös tekintettel a szárazodás problémájára. [PhD theses]. Szeged: SZTE.[51] Krüzselyi, I., Bartholy, J., Horányi, A., Pieczka, I., Pongrácz, R., Szabó, P., Szépszó, G. & Torma, Cs. (2011). The future climate characteristics of the Carpathian Basin based on a regional climate model mini-ensemble. Advances in Science and Research 6, 69-73. DOI: 10.5194/asr-6-69-2011. 10.5194/asr-6-69-2011[52] Kuemmerle, T. et al. (2016). Hotspots of land use change in Europe. Environmental Research Letters 11(6). DOI: 10.1088/1748-9326/11/6/064020.10.1088/1748-9326/11/6/064020[53] Ladányi, Zs. (2010). Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi Homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson [PhD theses]. Szeged: SZTE.[54] Láng, I., Csete, L. & Jolánkai, M., eds. (2007). A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok. Budapest: Szaktudás Kiadó.[55] Lóczy, D. & Szalai, L. (1995). Climatic change and land capability in a sand region of Hungary. MEDALUS Working Paper 67. London: King's College.[56] Lodoun, T., Sanon, M., Giannini, A., Traoré, P. S., Somé, L. & Rasolodimby, J. M. (2014). Seasonal forecasts in the Sahel region: the use of rainfall-based predictive variables. Theoretical and Applied Climatology 117(3), 485-494. DOI: 10.1007/s00704-013-1002-1.10.1007/s00704-013-1002-1[57] Major, P. (1994). A Duna-Tisza közi hátsági terület lefolyási viszonyainak, talajvízkitermelésének és a talajvízben történő szikkasztásnak hatása a talajvízszint változására. A Nagyalföld Alapítvány kötetei 3 (pp. 103-111). Békéscsaba.[58] Meiner, A et al. (2010). The European environment, state and outlook 2010 synthesis. Copenhagen: European Environment Agency. DOI: 10.2800/45773.10.2800/45773[59] Mika, J., Ambrózy, P., Bartholy, J., Nemes, Cs. & Pálvölgyi, T. (1995). Az Alföld éghajlatának idıbeli változékonysága és változási tendenciái a hazai szakirodalom tük- rében. Vízügyi Közlemények 78, 261-283.[60] Molnár, B. & Balázs, R. (2009). A Duna-Tisza köze földtani fejlıdéstörténete és földtani értékei. Kiskunsági Nemzeti Park. Retrieved from: http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_2108.[61] Molnár, K. (1995). Climatic change in Hungary. MEDALUS Working Paper 66. London: King's College.[62] Molnár, Zs., ed, (2003). A Kiskunság száraz homoki növényzete. Budapest: Természetbúvár Alapítvány Kiadó.[63] NÉS (2007). Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Budapest. http://klima.kvvm.hu/documents/14/nes_080219.pdf.[64] Pálfay, I. (1995). A Duna-Tisza közi hátság vízgazdálkodási problémái és megoldásuk lehetséges útjai. Vízügyi Közlemények 77(2), 144-165.[65] Pálfai, I., ed., (1997). A Duna-Tisza csatorna tervezett változatainak vízügyi szempontú értékelése. Budapest: VÁTI Rt. Területfejlesztési Iroda.[66] Pálfai, I., Szilárd, Gy. & Váradi, J. (1998). Az aszály vízgazdálkodási hatásai Magyarországon. Vízügyi Közlemények 80(1), 169-179.[67] Pálfai, I. (2003). A vízháztartás helyzete és a vízgazdálkodás fejlesztési lehetıségei a Duna- Tisza közi Homokhátságon. Hidrológiai Közlöny 83(4), 251-253.[68] Pálfai, I., ed. (2005). Elemző tanulmány a Duna-Tisza közi Homohátság vízháztartási helyzetéről és vízpótlásának szükségességéről. Kecskemét: Bács-Kiskun county government.[69] Rakonczai, J., Bozsó, G., Margóczi, K., Barna, Gy. & Pál-Molnár, E. (2008). Modification of salt-affected soils and their vegetation under the influence of climate change at the steppe of Szabadkígyós (Hungary). Cereal Research Communications 36, 2047-2050.[70] Rakonczai, J. (2011). Az Alföld tájváltozásai és a klímaváltozás. In Környezeti változások és az Alföld (pp. 137-148). Békéscsaba: Nagyalföld Alapítvány.[71] Seager, R., Liu, H., Henderson, N., Simpson, I., Kelley, C., Shaw, T., Kushnir, Y. & Ting, M. (2014). Causes of Increasing Aridification of the Mediterranean Region in Response to Rising Greenhouse Gases. American Meteorological Society, Journals Online 27, 4655-4676. DOI: 10.1175/JCLI-D-13-00446.1. 10.1175/JCLI-D-13-00446.1[72] Scocco, P., Piermarteri, K., Malfatti, A., Tardella, F. M. & Catorci, A. (2016). Increase of drought stress negatively affects the sustainability of extensive sheep farming in sub- Mediterranean climate. Journal of Arid Environments 128, 50-58. DOI: 10.1016/j.jaridenv.2016.01.006.10.1016/j.jaridenv.2016.01.006[73] Somlyódy, L. (2002). A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.[74] Szalai, J., Varga, Gy. & Pappné U. J. (2007). A hidrometeorológiai és talajvízszintváltozások értékelése a Duna-Tisza közén az EU VKI szempontjainak tükrében. Magyar Hidrológiai Társaság XXV. Országos Vándorgyőlés. http://www.hidrologia.hu/ovgytata/25/2szekcio.html.[75] Szodfridt, I. (1994). Az erdők és a talajvíz kapcsolata a Duna-Tisza közi homokhátságon. A Nagyalföld. Alapítvány kötetei 3 (pp. 59-67). Békéscsaba.[76] Torma, Cs. (2011). Átlagos és szélsőséges hőmérsékleti és csapadék viszonyok modellezése a Kárpát-medencére a XXI. századra a RegCM regionális klímamodell alkalmazásával [PhD. Theses] Szeged: ELTE.[77] Touhami, I., Chirino, E., Andreu, J. M., Sánchez, J. R., Moutahir, H. & Bellot, J. (2015). Assessment of climate change impacts on soil water balance and aquifer recharge in a semiarid region in south east Spain. Journal of Hydrology 527, 619-629. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2015.05.012.10.1016/j.jhydrol.2015.05.012[78] UNCCD (2006). Second National Report of the Republic of Hungary on the implementation of the United Nation Convention to Combat Desertification. Budapest: Ministry of Environment and Water of the Republic of Hungary.[79] Völgyesi, I. (2006). A Homokhátság felszín alatti vízháztartása - vízpótlási és vízvisszatartási lehetőségek. MHT XXIV. Országos Vándorgyűlés Kiadványa. Pécs, 2006. Retrieved from http://volgyesi.uw.hu/dokuk/homokhatsag.pdf.[80] Zsákovics, G., Kovács, F. & Kiss, A. (2009). A szárazodás veszélyének többszempontú térbeli elemzése a Duna-Tisza közén. Tájökológiai Lapok 7(1), 117-126.

Journal

European Countrysidede Gruyter

Published: Mar 1, 2017

References