Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Influence of foliar nutrition on plant sanitary conditions in vegetation period of potato

Influence of foliar nutrition on plant sanitary conditions in vegetation period of potato Wpływ dokarmiania dolistnego na zdrowotność roślin ziemniaka w okresie wegetacji Badania oparto na wynikach doświadczenia polowego, przeprowadzonego w latach 2004-2006 na glebie kompleksu żytniego dobrego. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków, a badano technologie uprawy: technologię z zastosowaniem bioregulatora wzrostu Asahi SL (B), technologię z użyciem nawozu dolistnego Chrońplon PK (C), technologię z użyciem nawozu dolistnego Ekolist Zm (D), technologię tradycyjną, bez bioregulatora i nawozów dolistnych, jako obiekt kontrolny (A). Czynnik II rzędu stanowiło 10 odmian ziemniaka wszystkich grup wczesności. Najlepszy efekt ochronny, w postaci przedłużenia wegetacji roślin, przyniosło zastosowanie nawozu dolistnego Chrońplon PK, w porównaniu z obiektem kontrolnym. Preparat Asahi SL i Ekolist Zm pozwoliły również na znaczne ograniczenie tempa szerzenia się alternariozy i zarazy ziemniaka. Ich działanie może się okazać szczególnie cenne, gdy rośliny są narażone na stresowe warunki pogodowe. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Influence of foliar nutrition on plant sanitary conditions in vegetation period of potato

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/influence-of-foliar-nutrition-on-plant-sanitary-conditions-in-WrQEykr1eA
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2009 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-009-0016-y
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ dokarmiania dolistnego na zdrowotność roślin ziemniaka w okresie wegetacji Badania oparto na wynikach doświadczenia polowego, przeprowadzonego w latach 2004-2006 na glebie kompleksu żytniego dobrego. Eksperyment założono metodą losowanych podbloków, a badano technologie uprawy: technologię z zastosowaniem bioregulatora wzrostu Asahi SL (B), technologię z użyciem nawozu dolistnego Chrońplon PK (C), technologię z użyciem nawozu dolistnego Ekolist Zm (D), technologię tradycyjną, bez bioregulatora i nawozów dolistnych, jako obiekt kontrolny (A). Czynnik II rzędu stanowiło 10 odmian ziemniaka wszystkich grup wczesności. Najlepszy efekt ochronny, w postaci przedłużenia wegetacji roślin, przyniosło zastosowanie nawozu dolistnego Chrońplon PK, w porównaniu z obiektem kontrolnym. Preparat Asahi SL i Ekolist Zm pozwoliły również na znaczne ograniczenie tempa szerzenia się alternariozy i zarazy ziemniaka. Ich działanie może się okazać szczególnie cenne, gdy rośliny są narażone na stresowe warunki pogodowe.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2009

References