Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Interaction of winter wheat varieties with conditions of the habitat in the formation of the yielding levels on the basis of post-registratioin cultivat testing in lower Silesia

Interaction of winter wheat varieties with conditions of the habitat in the formation of the... Interakcja odmian pszenicy ozimej z warunkami środowiska w kształtowaniu poziomu plonowania na podstawie wyników PDO na dolnym Śląsku Na podstawie wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w latach 2007-2009 oceniano stabilność plonowania odmian pszenicy ozimej. Badania przeprowadzono w 7 miejscowościach, różniących się warunkami glebowymi i klimatycznymi. Analizowano plony 11 odmian w dwu wariantach uprawy. Wariant intensywny różnił się od standardowego większym o 40 kg · ha -1 nawożeniem azotowym, ochroną chemiczną przed chorobami grzybowymi, stosowaniem antywylegacza oraz dolistnym dokarmianiem roślin. Spośród badanych odmian w wariancie standardowym większym plonowaniem odznaczały się uprawy odmiany Cubus i Rapsodia, natomiast w wariancie intensywnym - Cubus i Nadobna. Zmienne warunki atmosferyczne, a szczególnie deficyt wody w okresie wegetacji roślin na lżejszych glebach, spowodowały mniejszą stabilność plonowania odmian pszenicy ozimej. Wykazana interakcja genotypowo-środowiskowa wskazała, że dobór odmian do uprawy na terenie Dolnego Śląska powinien uwzględniać mikrozmienność środowiskową, na którą wpływają warunki glebowo-klimatyczne panujące w określonej miejscowości. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Interaction of winter wheat varieties with conditions of the habitat in the formation of the yielding levels on the basis of post-registratioin cultivat testing in lower Silesia

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/interaction-of-winter-wheat-varieties-with-conditions-of-the-habitat-CHaVxgNeZZ
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2011 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-011-0004-x
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Interakcja odmian pszenicy ozimej z warunkami środowiska w kształtowaniu poziomu plonowania na podstawie wyników PDO na dolnym Śląsku Na podstawie wyników Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w latach 2007-2009 oceniano stabilność plonowania odmian pszenicy ozimej. Badania przeprowadzono w 7 miejscowościach, różniących się warunkami glebowymi i klimatycznymi. Analizowano plony 11 odmian w dwu wariantach uprawy. Wariant intensywny różnił się od standardowego większym o 40 kg · ha -1 nawożeniem azotowym, ochroną chemiczną przed chorobami grzybowymi, stosowaniem antywylegacza oraz dolistnym dokarmianiem roślin. Spośród badanych odmian w wariancie standardowym większym plonowaniem odznaczały się uprawy odmiany Cubus i Rapsodia, natomiast w wariancie intensywnym - Cubus i Nadobna. Zmienne warunki atmosferyczne, a szczególnie deficyt wody w okresie wegetacji roślin na lżejszych glebach, spowodowały mniejszą stabilność plonowania odmian pszenicy ozimej. Wykazana interakcja genotypowo-środowiskowa wskazała, że dobór odmian do uprawy na terenie Dolnego Śląska powinien uwzględniać mikrozmienność środowiskową, na którą wpływają warunki glebowo-klimatyczne panujące w określonej miejscowości.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2011

References