Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Land use changes in the last half century and their impact on water retention in the Šumava mountains and foothills (Czech Republic)

Land use changes in the last half century and their impact on water retention in the Šumava... References[1] Badoux, A., Jeisy, M., Kienholz, H., Lüscher, P., Weingartner, R., Witzig, J. & Hegg, Ch. (2006). Influence of storm damage on the runoff generation in two sub-catchments of the Sperbelgraben, Swiss Emmental. European Journal of Forest Research 125(1), 27-41. DOI: 10.1007/s10342-005-0102-6.10.1007/s10342-005-0102-6[2] Bíba, M., Vícha, K., Janová, M. & Jarabáč, M. (2010). Obnova lesa v experimentálním povodí Červík a její vliv na odtokový proces. Zprávy lesnického výzkumu 55(2), 126-132.[3] Bonta, J. V. (1997). Determination of watershed curve number using derived distributions. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 123(1), 28-36. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1997)123:1(28).10.1061/(ASCE)0733-9437(1997)123:1(28)[4] Bosch, J. M. & Hewlett, J. B. (1982). A review of catchment experiments to determine the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration. Journal of Hydrology 55 (1-4), 3-23. DOI: 10.1016/0022-1694(82)90117-2.10.1016/0022-1694(82)90117-2[5] Csaki, C. & Lerman, Z. (1997). Land in East Central Europe and CIS in the 1990s: Expectations and achievements after the first five years. European Review of Agricultural Economics 24(3-4), 428-452. DOI: 10.1093/erae/24.3-4.428.10.1093/erae/24.3-4.428[6] Dobrovolný, P. & Brázdil, R. (2003). Documentary evidence on strong winds related to convective storms in the Czech Republic since AD 1500. Atmospheric Research, 67-68, 95-116. DOI: 10.1016/S0169-8095(03)00046-2.[7] Fanta, J. (1997). Rehabilitating degraded forest in Central Europe into self-sustaining forest ecosysrems. Ecological Engineering 8(4), 289-297. DOI: 10.1016/S0925-8574(97)00024-4.10.1016/S0925-8574(97)00024-4[8] Hanel, M., Kašpárek, L., Mrkvičková, M., Horáček, S., Vezina, A., Novický, O. & Fridrichová, R. (2011). Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření. Prague: T. G. Masaryk Research Institute of Water Management.[9] Hattermann, F. F., Huang, S., Vetter, T., Kron, W., Burghoff, O., Merz, B., Bronstert, A., Krysanova, V., Gerstengarbe, F.-W., Werner, P. & Hauf, Y. (2012). Flood Risk from a Holistic Perspective - Observed Changes in Germany. In: Kundzewitz, Z. W. (Ed.) Changes in Flood Risk in Europe (pp. 212-237). New York: IAHR Press.[10] Hawkins, R. H. (1993). Asymptotic determination of runoff curve numbers from data. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 119(2), 334-345. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1993)119:2(334).10.1061/(ASCE)0733-9437(1993)119:2(334)[11] Hornbeck, J. W., Adams, B. M., Corbett, E. S., Verry, E. S. & Lynnch, P. J. (1993). Longterm impacts of forest treatment on water yield: a summary for northern USA. Journal of Hydrology, 150(2), 323-344. DOI: 10.1016/0022-1694(93)90115-P.10.1016/0022-1694(93)90115-P[12] Hrib, M., Kopp, J., Křivánek, J., Kyzlík, P., Moucha, P., Němec, J., Oliva, J., Pelc, F., Pešková, V., Roček, I., Řezáč, J., Slabá, M., Vančura, K., Vašíček, J., Zahradník, P. & Zatloukal, V. (2009). Lesy v České republice. Praha: Lesy ČR, Consult.[13] Janeček, M. (2002). Ochrana zemědělské půdy před erozí. Prague: ISV nakladatelství.[14] Janeček, M. & Kovář, P. (2010). Aktuálnost „metody čísel odtokových křivek - CN“ k určování přímého odtoku z malých povodí. Vodní hospodářství 60(7), 187-190.[15] Jonášová, M. & Prach, K. (2004). Central-European mountain spruce (Picea abies (L) Karst.) forests: regeneration of tree species after a bark beetle outbreak. Ecological Engineering 23(1), 15-27. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2004.06.010.10.1016/j.ecoleng.2004.06.010[16] Jonášová, M. & Prach, K. (2008). The influence of bark beetles outbreak vs. Salvage logging on ground layer vegetation in Central European mountain spruce forests. Biological Conservation, 141(6), 1525-1535. DOI: 10.1016/j.biocon.2008.03.013.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000257536100008&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1016/j.biocon.2008.03.013[17] Kašpárek, L. (2007). Shrnutí poznatku o vlivu fyzicko-geografických charakteristik povodí na základní charakteristiky průtoku. In: Blažková, Š. (Ed.) Vybrané výsledky projektu Labe IV 2003-2006, Hydrologická tématika se zaměřením na retenci vody v povodí (pp. 52-64). Praha: The Czech Association of Scientific and Technical Societies.[18] Kašpárek, L., Eckhardt, P. & Hanel, M. (2010). Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka (pilotní projekt). Prague: T. G. Masaryk Research Institute of Water Management.[19] Kašpárek, L. & Krátká, M. (2004). Analýza vlivu fyzicko-geografických charakteristik na tvorbu povodňového odtoku a sestavení publikace o povodni 2002 [Research report]. Prague: T. G. Masaryk Research Institute of Water Management.[20] Kašpárek, L. & Peláková, M. (2014). Analýza citlivosti změn objemu přímého odtoku a infiltrace do půdy při potenciálních změnách užívání pozemků. Vodní hospodářství 64(10), 8-12.[21] Kolejka, J., Klimánek, M., Mikita, T. & Svoboda, J. (2010). Polomy na Šumavě způsobené orkánem Kyrill a spoluúčast reliéfu na poškození lesa. Geomorphologia Slovaca et Bohemica 10(2), 16-28.[22] Kopáček, J., Turek, J., Hejzlar, J. & Šantrůček, H. (2009). Canopy leaching of nutrients and metals in mountain spruce forest. Atmospheric Environment 45(34), 5443-5453. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2009.07.031.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000271439400001&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1016/j.atmosenv.2009.07.031[23] Kouřilová, J., Pšenčík, J. & Kopta, D. (2009). Dotace v zemědělství z hlediska komplexního pohledu a s přihlédnutím k ekologickému zemědělství. Brno: CERM.[24] Kovář, P. (2006). The extent of land use impact on water regime. Plant, Soil and Environment 52(6), 239-244.[25] Mánek, J. (2001). Elektroforetická laboratoř NP Šumava, její role a výsledky při výzkumu genetické diverzity smrku ztepilého na Šumavě a v ČR. In Mánek, J., ed., Aktuality šumavského výzkumu (pp. 129-133). Vimperk.[26] Nejadhashemi, A. P., Wardynski, B. J. & Munoz, J. D. (2011). Evaluating the impacts of land use changes on hydrologic responses in the agricultural regions of Michigan and Wisconsin. Hydrology and Earth System Sciences Discussions 8(2), 3421-3468. DOI: 10.5194/hessd-8-3421-2011.10.5194/hessd-8-3421-2011[27] Romanowicz, R. J., Kulasová, A., Ředinová, J. & Blažková, Š. D. (2012). Influence of afforestation on water regime in Jizera Catchments, Czech Republic. Acta Geophysica 60(4), 1120-1142. DOI: 10.2478/s11600-012-0046-4.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000305241000007&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.2478/s11600-012-0046-4[28] Schulze, R. E., Schmidt, E. J. & Smithers, J. C. (1992). SCS-SA User Manual PC Based SCS Design Flood Estimates for Small Catchments in Southern Africa. Pietermaritzburg: University of Natal. [29] Shadeed, S. & Almasri, M. (2010). Application of GIS-based SCS-CN method in West Bank catchments, Palestine. Water Science and Engineering 3(1), 1-13. DOI: 10.3882/j.issn.1674-2370.2010.01.001.10.3882/j.issn.1674-2370.2010.01.001[30] Sklenička, P. (1999). Agro-Ecological Zoning and Conversion of Czech Agriculture. The Land, 3(1), 1-20.[31] Skuhravý, V. (2002). Lýkožrout smrkový (Ips typographus L.) a jeho kalamity. Praha: Agrospoj.[32] Steyrer, G. & Tomiczek, C. (2007). Orkanschäden und Witterung begünstigen Borkenkäfer. Forstschutz Aktuell 40, 3-5.[33] Šercl, P. (2006). Metoda CN křivek - průběžná zpráva na ČHMÚ Praha - Rozvoj a testování modelovacího systému pro predikci povodňových odtoků v malých povodích [Research report]. Praha: DHI Hydroinform and Czech Hydrometeorological Institute.[34] Tallaksen, L. M. (1995). A review of baseflow recession analysis. Journal of Hydrology 165(1-4), 349-370. DOI: 10.1016/0022-1694(94)02540-R.10.1016/0022-1694(94)02540-R[35] Wegehenkel, M. (2003). Longterm evaluation of land use changes on catchment water balance- a case study from North East Germany. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 28(33-36), 1281-1290. DOI: 10.1016/j.pce.2003.09.004.10.1016/j.pce.2003.09.004[36] Wegehenkel, M. (2002). Longterm evaluation of the impact of afforestation of arable land on landscape water balance. In Holko, L. & Miklánek, P., eds., Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology (pp. 209-214). Paris: International Hydrological Programme UNESCO.[37] Zhan, X. Y. & Huang, M. L. (2004). ArcCN-Runoff: An ArcGIS tool for generating curve number and runoff maps. Environmental Modeling & Software 19(10), 875-879. DOI: 10.1016/j.envsoft.2004.03.001.10.1016/j.envsoft.2004.03.001[38] Žlábek, P. (2009). Landscape matrix set up and its influence on runoff components [PhD thesis]. České Budějovice: University of South Bohemia. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png European Countryside de Gruyter

Land use changes in the last half century and their impact on water retention in the Šumava mountains and foothills (Czech Republic)

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/land-use-changes-in-the-last-half-century-and-their-impact-on-water-SeAVbaBnMd

References (37)

Publisher
de Gruyter
Copyright
© by Václav Bystřický
ISSN
1803-8417
eISSN
1803-8417
DOI
10.1515/euco-2017-0007
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

References[1] Badoux, A., Jeisy, M., Kienholz, H., Lüscher, P., Weingartner, R., Witzig, J. & Hegg, Ch. (2006). Influence of storm damage on the runoff generation in two sub-catchments of the Sperbelgraben, Swiss Emmental. European Journal of Forest Research 125(1), 27-41. DOI: 10.1007/s10342-005-0102-6.10.1007/s10342-005-0102-6[2] Bíba, M., Vícha, K., Janová, M. & Jarabáč, M. (2010). Obnova lesa v experimentálním povodí Červík a její vliv na odtokový proces. Zprávy lesnického výzkumu 55(2), 126-132.[3] Bonta, J. V. (1997). Determination of watershed curve number using derived distributions. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 123(1), 28-36. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1997)123:1(28).10.1061/(ASCE)0733-9437(1997)123:1(28)[4] Bosch, J. M. & Hewlett, J. B. (1982). A review of catchment experiments to determine the effect of vegetation changes on water yield and evapotranspiration. Journal of Hydrology 55 (1-4), 3-23. DOI: 10.1016/0022-1694(82)90117-2.10.1016/0022-1694(82)90117-2[5] Csaki, C. & Lerman, Z. (1997). Land in East Central Europe and CIS in the 1990s: Expectations and achievements after the first five years. European Review of Agricultural Economics 24(3-4), 428-452. DOI: 10.1093/erae/24.3-4.428.10.1093/erae/24.3-4.428[6] Dobrovolný, P. & Brázdil, R. (2003). Documentary evidence on strong winds related to convective storms in the Czech Republic since AD 1500. Atmospheric Research, 67-68, 95-116. DOI: 10.1016/S0169-8095(03)00046-2.[7] Fanta, J. (1997). Rehabilitating degraded forest in Central Europe into self-sustaining forest ecosysrems. Ecological Engineering 8(4), 289-297. DOI: 10.1016/S0925-8574(97)00024-4.10.1016/S0925-8574(97)00024-4[8] Hanel, M., Kašpárek, L., Mrkvičková, M., Horáček, S., Vezina, A., Novický, O. & Fridrichová, R. (2011). Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření. Prague: T. G. Masaryk Research Institute of Water Management.[9] Hattermann, F. F., Huang, S., Vetter, T., Kron, W., Burghoff, O., Merz, B., Bronstert, A., Krysanova, V., Gerstengarbe, F.-W., Werner, P. & Hauf, Y. (2012). Flood Risk from a Holistic Perspective - Observed Changes in Germany. In: Kundzewitz, Z. W. (Ed.) Changes in Flood Risk in Europe (pp. 212-237). New York: IAHR Press.[10] Hawkins, R. H. (1993). Asymptotic determination of runoff curve numbers from data. Journal of Irrigation and Drainage Engineering 119(2), 334-345. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(1993)119:2(334).10.1061/(ASCE)0733-9437(1993)119:2(334)[11] Hornbeck, J. W., Adams, B. M., Corbett, E. S., Verry, E. S. & Lynnch, P. J. (1993). Longterm impacts of forest treatment on water yield: a summary for northern USA. Journal of Hydrology, 150(2), 323-344. DOI: 10.1016/0022-1694(93)90115-P.10.1016/0022-1694(93)90115-P[12] Hrib, M., Kopp, J., Křivánek, J., Kyzlík, P., Moucha, P., Němec, J., Oliva, J., Pelc, F., Pešková, V., Roček, I., Řezáč, J., Slabá, M., Vančura, K., Vašíček, J., Zahradník, P. & Zatloukal, V. (2009). Lesy v České republice. Praha: Lesy ČR, Consult.[13] Janeček, M. (2002). Ochrana zemědělské půdy před erozí. Prague: ISV nakladatelství.[14] Janeček, M. & Kovář, P. (2010). Aktuálnost „metody čísel odtokových křivek - CN“ k určování přímého odtoku z malých povodí. Vodní hospodářství 60(7), 187-190.[15] Jonášová, M. & Prach, K. (2004). Central-European mountain spruce (Picea abies (L) Karst.) forests: regeneration of tree species after a bark beetle outbreak. Ecological Engineering 23(1), 15-27. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2004.06.010.10.1016/j.ecoleng.2004.06.010[16] Jonášová, M. & Prach, K. (2008). The influence of bark beetles outbreak vs. Salvage logging on ground layer vegetation in Central European mountain spruce forests. Biological Conservation, 141(6), 1525-1535. DOI: 10.1016/j.biocon.2008.03.013.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000257536100008&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1016/j.biocon.2008.03.013[17] Kašpárek, L. (2007). Shrnutí poznatku o vlivu fyzicko-geografických charakteristik povodí na základní charakteristiky průtoku. In: Blažková, Š. (Ed.) Vybrané výsledky projektu Labe IV 2003-2006, Hydrologická tématika se zaměřením na retenci vody v povodí (pp. 52-64). Praha: The Czech Association of Scientific and Technical Societies.[18] Kašpárek, L., Eckhardt, P. & Hanel, M. (2010). Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka (pilotní projekt). Prague: T. G. Masaryk Research Institute of Water Management.[19] Kašpárek, L. & Krátká, M. (2004). Analýza vlivu fyzicko-geografických charakteristik na tvorbu povodňového odtoku a sestavení publikace o povodni 2002 [Research report]. Prague: T. G. Masaryk Research Institute of Water Management.[20] Kašpárek, L. & Peláková, M. (2014). Analýza citlivosti změn objemu přímého odtoku a infiltrace do půdy při potenciálních změnách užívání pozemků. Vodní hospodářství 64(10), 8-12.[21] Kolejka, J., Klimánek, M., Mikita, T. & Svoboda, J. (2010). Polomy na Šumavě způsobené orkánem Kyrill a spoluúčast reliéfu na poškození lesa. Geomorphologia Slovaca et Bohemica 10(2), 16-28.[22] Kopáček, J., Turek, J., Hejzlar, J. & Šantrůček, H. (2009). Canopy leaching of nutrients and metals in mountain spruce forest. Atmospheric Environment 45(34), 5443-5453. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2009.07.031.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000271439400001&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.1016/j.atmosenv.2009.07.031[23] Kouřilová, J., Pšenčík, J. & Kopta, D. (2009). Dotace v zemědělství z hlediska komplexního pohledu a s přihlédnutím k ekologickému zemědělství. Brno: CERM.[24] Kovář, P. (2006). The extent of land use impact on water regime. Plant, Soil and Environment 52(6), 239-244.[25] Mánek, J. (2001). Elektroforetická laboratoř NP Šumava, její role a výsledky při výzkumu genetické diverzity smrku ztepilého na Šumavě a v ČR. In Mánek, J., ed., Aktuality šumavského výzkumu (pp. 129-133). Vimperk.[26] Nejadhashemi, A. P., Wardynski, B. J. & Munoz, J. D. (2011). Evaluating the impacts of land use changes on hydrologic responses in the agricultural regions of Michigan and Wisconsin. Hydrology and Earth System Sciences Discussions 8(2), 3421-3468. DOI: 10.5194/hessd-8-3421-2011.10.5194/hessd-8-3421-2011[27] Romanowicz, R. J., Kulasová, A., Ředinová, J. & Blažková, Š. D. (2012). Influence of afforestation on water regime in Jizera Catchments, Czech Republic. Acta Geophysica 60(4), 1120-1142. DOI: 10.2478/s11600-012-0046-4.http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000305241000007&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f310.2478/s11600-012-0046-4[28] Schulze, R. E., Schmidt, E. J. & Smithers, J. C. (1992). SCS-SA User Manual PC Based SCS Design Flood Estimates for Small Catchments in Southern Africa. Pietermaritzburg: University of Natal. [29] Shadeed, S. & Almasri, M. (2010). Application of GIS-based SCS-CN method in West Bank catchments, Palestine. Water Science and Engineering 3(1), 1-13. DOI: 10.3882/j.issn.1674-2370.2010.01.001.10.3882/j.issn.1674-2370.2010.01.001[30] Sklenička, P. (1999). Agro-Ecological Zoning and Conversion of Czech Agriculture. The Land, 3(1), 1-20.[31] Skuhravý, V. (2002). Lýkožrout smrkový (Ips typographus L.) a jeho kalamity. Praha: Agrospoj.[32] Steyrer, G. & Tomiczek, C. (2007). Orkanschäden und Witterung begünstigen Borkenkäfer. Forstschutz Aktuell 40, 3-5.[33] Šercl, P. (2006). Metoda CN křivek - průběžná zpráva na ČHMÚ Praha - Rozvoj a testování modelovacího systému pro predikci povodňových odtoků v malých povodích [Research report]. Praha: DHI Hydroinform and Czech Hydrometeorological Institute.[34] Tallaksen, L. M. (1995). A review of baseflow recession analysis. Journal of Hydrology 165(1-4), 349-370. DOI: 10.1016/0022-1694(94)02540-R.10.1016/0022-1694(94)02540-R[35] Wegehenkel, M. (2003). Longterm evaluation of land use changes on catchment water balance- a case study from North East Germany. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C, 28(33-36), 1281-1290. DOI: 10.1016/j.pce.2003.09.004.10.1016/j.pce.2003.09.004[36] Wegehenkel, M. (2002). Longterm evaluation of the impact of afforestation of arable land on landscape water balance. In Holko, L. & Miklánek, P., eds., Interdisciplinary approaches in small catchment hydrology (pp. 209-214). Paris: International Hydrological Programme UNESCO.[37] Zhan, X. Y. & Huang, M. L. (2004). ArcCN-Runoff: An ArcGIS tool for generating curve number and runoff maps. Environmental Modeling & Software 19(10), 875-879. DOI: 10.1016/j.envsoft.2004.03.001.10.1016/j.envsoft.2004.03.001[38] Žlábek, P. (2009). Landscape matrix set up and its influence on runoff components [PhD thesis]. České Budějovice: University of South Bohemia.

Journal

European Countrysidede Gruyter

Published: Mar 1, 2017

There are no references for this article.