Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Long-term changes of macrophytes structure in macrophyte-dominated lakes situated on meadow catchment areas in the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland

Long-term changes of macrophytes structure in macrophyte-dominated lakes situated on meadow... Długoterminowe zmiany struktury roślinności wodnej w makrofitowych jeziorach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim Makrofity należą do stosunkowo stabilnych grup występujących w zbiornikach wodnych. Jednakże w ekstremalnych warunkach bardzo szybko ulegają degradacji. Duży wpływ na ich stabilność ma zlewnia otaczająca zbiornik. Sposób użytkowania jej powierzchni w znaczący sposób może modyfikować strukturę roślinności wodnej. Celem pracy było określenie zmian w strukturze jakościowej i ilościowej makrofitów, jezior zdominowanych przez roślinność wodną, których zlewnie zasiedlały zbiorowiska trawiaste. Struktura jakościowa i ilościowa makrofitów badanych jezior była zróżnicowana. Jezioro Kleszczów zalicza się do jezior lekko eutroficznych, zaś Bikcze eutroficznych. Skład jakościowy makrofitów badanych jezior w okresie zarówno 50-lecia jak i 10-lecia podlegał znacznym zmianom, czego wyrazem jest zmniejszenie różnorodności zasiedlających je zbiorowisk oraz wzrost powierzchni fitolitoralu i biomasy makrofitów. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Long-term changes of macrophytes structure in macrophyte-dominated lakes situated on meadow catchment areas in the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (2) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/long-term-changes-of-macrophytes-structure-in-macrophyte-dominated-zd7Q2m68dj
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0019-8
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Długoterminowe zmiany struktury roślinności wodnej w makrofitowych jeziorach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim Makrofity należą do stosunkowo stabilnych grup występujących w zbiornikach wodnych. Jednakże w ekstremalnych warunkach bardzo szybko ulegają degradacji. Duży wpływ na ich stabilność ma zlewnia otaczająca zbiornik. Sposób użytkowania jej powierzchni w znaczący sposób może modyfikować strukturę roślinności wodnej. Celem pracy było określenie zmian w strukturze jakościowej i ilościowej makrofitów, jezior zdominowanych przez roślinność wodną, których zlewnie zasiedlały zbiorowiska trawiaste. Struktura jakościowa i ilościowa makrofitów badanych jezior była zróżnicowana. Jezioro Kleszczów zalicza się do jezior lekko eutroficznych, zaś Bikcze eutroficznych. Skład jakościowy makrofitów badanych jezior w okresie zarówno 50-lecia jak i 10-lecia podlegał znacznym zmianom, czego wyrazem jest zmniejszenie różnorodności zasiedlających je zbiorowisk oraz wzrost powierzchni fitolitoralu i biomasy makrofitów.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

There are no references for this article.