Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym BCR-ABL ujemnym w ciąży

Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym BCR-ABL ujemnym w ciąży StreszczenieCiąża u pacjentki z nowotworem mieloproliferacyjnym (myeloproliferative neoplasms – MPN) BCR-ABL ujemnym wiąże się z szeregiem możliwych powikłań dotyczących zarówno matki, jak i płodu, takich jak: częstsze powikłania zakrzepowe i krwotoczne u matki, zwiększone ryzyko poronień, częstsze dysfunkcje łożyska i związane z nimi: opóźnienie wzrostu płodu, porody przedwczesne, późne utraty płodu. Opieka nad ciężarną z MPN wymaga ścisłej współpracy specjalistów hematologa i ginekologa oraz wdrożenia postępowania zgodnego z obowiązującymi standardami (właściwej profilaktyki przeciwzakrzepowej i ewentualnego leczenia cytoredukcyjnego). W artykule omówiono aktualne zalecenia dotyczące monitorowania i terapii w trakcie ciąży i okresie połogu u kobiety z MPN. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Acta Haematologica Polonica de Gruyter

Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym BCR-ABL ujemnym w ciąży

Acta Haematologica Polonica , Volume 50 (3): 5 – Sep 28, 2019

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/post-powanie-u-pacjentek-z-nowotworem-mieloproliferacyjnym-bcr-abl-jPKqyrxC8n
Publisher
de Gruyter
Copyright
© 2019 Polish Society of Hematology and Transfusion Medicine, Insitute of Hematology and Transfusion Medicine. Published by Sciendo
eISSN
2300-7117
DOI
10.2478/ahp-2019-0023
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

StreszczenieCiąża u pacjentki z nowotworem mieloproliferacyjnym (myeloproliferative neoplasms – MPN) BCR-ABL ujemnym wiąże się z szeregiem możliwych powikłań dotyczących zarówno matki, jak i płodu, takich jak: częstsze powikłania zakrzepowe i krwotoczne u matki, zwiększone ryzyko poronień, częstsze dysfunkcje łożyska i związane z nimi: opóźnienie wzrostu płodu, porody przedwczesne, późne utraty płodu. Opieka nad ciężarną z MPN wymaga ścisłej współpracy specjalistów hematologa i ginekologa oraz wdrożenia postępowania zgodnego z obowiązującymi standardami (właściwej profilaktyki przeciwzakrzepowej i ewentualnego leczenia cytoredukcyjnego). W artykule omówiono aktualne zalecenia dotyczące monitorowania i terapii w trakcie ciąży i okresie połogu u kobiety z MPN.

Journal

Acta Haematologica Polonicade Gruyter

Published: Sep 28, 2019

References