Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The effect of plantation establishment method and foliar fertilization on the yields and quality of thyme

The effect of plantation establishment method and foliar fertilization on the yields and quality... Wpływ sposobu zakładania plantacji i nawożenia dolistnego na plon i jakość tymianku pospolitego Celem trzyletniego doświadczenia polowego ulokowanego na glebie lessowej było zbadanie wpływu sposobu zakładania plantacji i stosowania nawozu dolistnego Resistim na plony i jakość surowca Thymus vulgaris L. W eksperymencie porównywano dwa sposoby zakładania plantacji (siew nasion do gruntu oraz wysadzanie rozsady wyprodukowanej w paletach wieloko-mórkowych) oraz efekty oprysku 1,5% Resistimem wykonywanego trzykrotnie w ciągu każdego z trzech lat badań. Otrzymane wyniki pokazują, że w warunkach gleb lessowych do zakładania plantacji wskazane jest wysadzanie uprzednio wyprodukowanej w paletach wielokomórkowych rozsady. Bezpośredni wysiew nasion wprost do gruntu wiązał się z nierównomiernym rozmieszczeniem roślin na plantacji oraz obniżeniem zarówno plonów, jak i jakości zebranego surowca. Opryski Resistimem pozytywnie wpłynęły zarówno na cechy morfologiczne, jak i plony tymianku pospolitego i mogą być polecane w uprawie tej rośliny zielarskiej. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The effect of plantation establishment method and foliar fertilization on the yields and quality of thyme

Annales UMCS, Agricultura , Volume 64 (2) – Jan 1, 2009

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-effect-of-plantation-establishment-method-and-foliar-fertilization-8KqPlLpdH0
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2009 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-009-0011-3
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ sposobu zakładania plantacji i nawożenia dolistnego na plon i jakość tymianku pospolitego Celem trzyletniego doświadczenia polowego ulokowanego na glebie lessowej było zbadanie wpływu sposobu zakładania plantacji i stosowania nawozu dolistnego Resistim na plony i jakość surowca Thymus vulgaris L. W eksperymencie porównywano dwa sposoby zakładania plantacji (siew nasion do gruntu oraz wysadzanie rozsady wyprodukowanej w paletach wieloko-mórkowych) oraz efekty oprysku 1,5% Resistimem wykonywanego trzykrotnie w ciągu każdego z trzech lat badań. Otrzymane wyniki pokazują, że w warunkach gleb lessowych do zakładania plantacji wskazane jest wysadzanie uprzednio wyprodukowanej w paletach wielokomórkowych rozsady. Bezpośredni wysiew nasion wprost do gruntu wiązał się z nierównomiernym rozmieszczeniem roślin na plantacji oraz obniżeniem zarówno plonów, jak i jakości zebranego surowca. Opryski Resistimem pozytywnie wpłynęły zarówno na cechy morfologiczne, jak i plony tymianku pospolitego i mogą być polecane w uprawie tej rośliny zielarskiej.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2009

References