Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The influence of crops density on dynamics of biomass increase of spring wheat and weeds

The influence of crops density on dynamics of biomass increase of spring wheat and weeds Wpływ gęstości łanu na dynamikę przyrostu biomasy pszenicy jarej i chwastów Celem badań było porównanie dynamiki przyrostu biomasy części nadziemnych pszenicy jarej oraz towarzyszących jej chwastów, w zależności od ilości wysiewu. Czynnikami badawczymi były trzy odmiany pszenicy jarej: Nawra, Zadra i Korynta i dwie normy wysiewu, tj. 500 i 800 ziaren m -2 . W trakcie wegetacji pszenicy, w czterech fazach rozwojowych: w fazie 3-4 liści (BBCH - 13-14), krzewienia (BBCH - 21-22), strzelania w źdźbło (BBCH - 30-31), kłoszenia (BBCH - 49-51) ścinano z powierzchni 1 m 2 nadziemne części zboża i chwastów i oznaczano powietrznie suchą masę. Następnie obliczono bezwzględną szybkość przyrostu biomasy pszenicy i chwastów. Badania wykazały, iż zwiększenie ilości wysiewu pszenicy jarej z 500 do 800 ziaren m -2 wpłynęło na wzrost produktywności badanych odmian w każdej fazie rozwojowej. W pierwszych dwóch latach badań największą produktywnością cechowała się odmiana Korynta, a w 2008 r. jej miejsce zajęła odmiana Nawra. W trzyleciu badań Koryntę można uznać za odmianę o największej konkurencyjności wobec chwastów. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The influence of crops density on dynamics of biomass increase of spring wheat and weeds

Annales UMCS, Agricultura , Volume 65 (2) – Jan 1, 2010

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-influence-of-crops-density-on-dynamics-of-biomass-increase-of-o0Mlvog0bp
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0020-2
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ gęstości łanu na dynamikę przyrostu biomasy pszenicy jarej i chwastów Celem badań było porównanie dynamiki przyrostu biomasy części nadziemnych pszenicy jarej oraz towarzyszących jej chwastów, w zależności od ilości wysiewu. Czynnikami badawczymi były trzy odmiany pszenicy jarej: Nawra, Zadra i Korynta i dwie normy wysiewu, tj. 500 i 800 ziaren m -2 . W trakcie wegetacji pszenicy, w czterech fazach rozwojowych: w fazie 3-4 liści (BBCH - 13-14), krzewienia (BBCH - 21-22), strzelania w źdźbło (BBCH - 30-31), kłoszenia (BBCH - 49-51) ścinano z powierzchni 1 m 2 nadziemne części zboża i chwastów i oznaczano powietrznie suchą masę. Następnie obliczono bezwzględną szybkość przyrostu biomasy pszenicy i chwastów. Badania wykazały, iż zwiększenie ilości wysiewu pszenicy jarej z 500 do 800 ziaren m -2 wpłynęło na wzrost produktywności badanych odmian w każdej fazie rozwojowej. W pierwszych dwóch latach badań największą produktywnością cechowała się odmiana Korynta, a w 2008 r. jej miejsce zajęła odmiana Nawra. W trzyleciu badań Koryntę można uznać za odmianę o największej konkurencyjności wobec chwastów.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References