Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The influence of long-term mineral and organic fertilization on the soil weeds seed bank in winter rye monoculture

The influence of long-term mineral and organic fertilization on the soil weeds seed bank in... Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na glebowy bank nasion chwastów w uprawie monokulturowej żyta ozimego Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego i organicznego na liczbę diaspor i skład gatunkowy glebowego banku nasion. Badania prowadzone były w oparciu o statyczne doświadczenie nawozowe zlokalizowane na Polu Doświadczalnym SGGW w Skierniewicach. W monokulturowej uprawie żyta ozimego prowadzonej nieprzerwanie od 1923 r. stosowano różne kombinacje nawożenia mineralnego i organicznego. Obserwacje w latach 2006-2008 wykonano na następujących kombinacjach nawozowych: Ca, CaNPK, NPK, Ca + obornik co rok oraz CaNPK + obornik co 4 lata. Zawartość nasion chwastów oznaczano metodą bezpośrednią opisaną przez Worobjewa, zmodyfikowaną przez Pawłowskiego. Badania wykazały zmiany w liczebności poszczególnych diaspor w zależności od rodzaju i sposobu nawożenia, jednak w większości przypadków różnice te nie zostały udowodnione statystycznie. Najbogatszy glebowy bank nasion obserwowano w obiektach z Ca i nawożonych organicznie. Natomiast nie zaobserwowano odrębności gatunkowej pomiędzy kombinacjami nawozowymi. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The influence of long-term mineral and organic fertilization on the soil weeds seed bank in winter rye monoculture

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-influence-of-long-term-mineral-and-organic-fertilization-on-the-znpcWpQg1B
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0015-z
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego na glebowy bank nasion chwastów w uprawie monokulturowej żyta ozimego Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zróżnicowanego nawożenia mineralnego i organicznego na liczbę diaspor i skład gatunkowy glebowego banku nasion. Badania prowadzone były w oparciu o statyczne doświadczenie nawozowe zlokalizowane na Polu Doświadczalnym SGGW w Skierniewicach. W monokulturowej uprawie żyta ozimego prowadzonej nieprzerwanie od 1923 r. stosowano różne kombinacje nawożenia mineralnego i organicznego. Obserwacje w latach 2006-2008 wykonano na następujących kombinacjach nawozowych: Ca, CaNPK, NPK, Ca + obornik co rok oraz CaNPK + obornik co 4 lata. Zawartość nasion chwastów oznaczano metodą bezpośrednią opisaną przez Worobjewa, zmodyfikowaną przez Pawłowskiego. Badania wykazały zmiany w liczebności poszczególnych diaspor w zależności od rodzaju i sposobu nawożenia, jednak w większości przypadków różnice te nie zostały udowodnione statystycznie. Najbogatszy glebowy bank nasion obserwowano w obiektach z Ca i nawożonych organicznie. Natomiast nie zaobserwowano odrębności gatunkowej pomiędzy kombinacjami nawozowymi.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References