Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Weeds in soyabean canopy cultivated under direct sowing with winer rye mulch and reduced herbicide doses

Weeds in soyabean canopy cultivated under direct sowing with winer rye mulch and reduced... Chwasty w łanie soi uprawianej w siewie bezpośrednim z zastosowaniem mulczu z żyta ozimego oraz zmniejszonych dawek herbicydu Określano wpływ siewu bezpośredniego, dwu form mulczu z żyta ozimego (B - koszone, C - desykowane) i zmniejszonych dawek herbicydu Basagran 600 SL (50%, 75% i 100% rekomendowanej dawki) na chwasty w soi na tle uprawy tradycyjną technologią (A). Liczbę chwastów oceniano w 2 terminach: przed wniesieniem herbicydu (I) i przed zbiorem soi (II). W pierwszym istotnie mniej chwastów stwierdzono na obiektach A i C (70% i 65%) w porównaniu z B (129,7 szt · m -2 ); w drugim - istotnie większą zniżkę odnotowano na obiekcie A (89%), mniejszą zaś na obiekcie C (69%) w stosunku do B (112,1 szt · m -2 ). Wobec 50-procentowej dawki herbicydu tylko 75-procentowa spowodowała ograniczenie liczby chwastów o 24,1%. W każdym terminie obserwacji wystąpiło 49 gatunków chwastów. W porównaniu z pierwszym terminem (71,0 szt. chwastów · m -2 ) w drugim przeciętna liczebność gatunków ogółem zmniejszyła się o 24,9%. Głównie malał udział Apera spica-venti (86%), Matricaria maritima subsp. inodora (85,7%) i Echinochloa crus-galli (79,0%). Po tradycyjnej technologii uprawy liczba gatunków była mniejsza o 23 niż po siewie bezpośrednim. Mulcz z żyta desykowanego może być wykorzystany do odchwaszczania soi. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Weeds in soyabean canopy cultivated under direct sowing with winer rye mulch and reduced herbicide doses

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/weeds-in-soyabean-canopy-cultivated-under-direct-sowing-with-winer-rye-2WGvF1urSt
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2010 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-010-0016-y
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Chwasty w łanie soi uprawianej w siewie bezpośrednim z zastosowaniem mulczu z żyta ozimego oraz zmniejszonych dawek herbicydu Określano wpływ siewu bezpośredniego, dwu form mulczu z żyta ozimego (B - koszone, C - desykowane) i zmniejszonych dawek herbicydu Basagran 600 SL (50%, 75% i 100% rekomendowanej dawki) na chwasty w soi na tle uprawy tradycyjną technologią (A). Liczbę chwastów oceniano w 2 terminach: przed wniesieniem herbicydu (I) i przed zbiorem soi (II). W pierwszym istotnie mniej chwastów stwierdzono na obiektach A i C (70% i 65%) w porównaniu z B (129,7 szt · m -2 ); w drugim - istotnie większą zniżkę odnotowano na obiekcie A (89%), mniejszą zaś na obiekcie C (69%) w stosunku do B (112,1 szt · m -2 ). Wobec 50-procentowej dawki herbicydu tylko 75-procentowa spowodowała ograniczenie liczby chwastów o 24,1%. W każdym terminie obserwacji wystąpiło 49 gatunków chwastów. W porównaniu z pierwszym terminem (71,0 szt. chwastów · m -2 ) w drugim przeciętna liczebność gatunków ogółem zmniejszyła się o 24,9%. Głównie malał udział Apera spica-venti (86%), Matricaria maritima subsp. inodora (85,7%) i Echinochloa crus-galli (79,0%). Po tradycyjnej technologii uprawy liczba gatunków była mniejsza o 23 niż po siewie bezpośrednim. Mulcz z żyta desykowanego może być wykorzystany do odchwaszczania soi.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2010

References