Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Wpływ trzech nawozów i preparatu Gibrescol stosowanych dolistnie na wzrost i stan odżywienia okulantów jabłoni w szkółce

Wpływ trzech nawozów i preparatu Gibrescol stosowanych dolistnie na wzrost i stan odżywienia... The influence of three fertilizers and preparation Gibrescol used as the foliage spraying on the growth and nutritional status of maiden apple trees in a nursery W doświadczeniu porównano wpływ trzech nawozów i preparatu Gibrescol stosowanych dolistnie na wzrost i stan odżywienia okulantów dwóch odmian jabłoni w szkółce. Zastosowane nawozy nie miały istotnego wpływu na wzrost okulantów. Wyjątek stanowiła liczba krótkopędów odmiany ‘Delikates’. Jednakże okulanty zauważalnie zwiększyły liczbę założonych pąków kwiatowych. Preparat Gobrescol istotnie zwiększył wysokość i liczbę długopędów okulantów jabłoni odmiany ‘Jonica’ i krótkopędów odmiany ‘Delikates’ w porównaniu z kontrolą. Jednocześnie nie zainicjował formowania się pąków kwiatowych. Wpływ środków chemicznych stosowanych dolistnie na zawartość składników mineralnych w liściach okulantów jabłoni był zróżnicowany. Odnotowano jedynie po zastosowaniu dolistnie mocznika istotnie wyższą zawartość azotu w liściach okulantów dwóch odmian jabłoni w stosunku do kontroli. Istotnie niższa była zawartość wapnia w liściach obu odmian jabłoni w kombinacji kontrolnej w porównaniu z pozostałymi rozpatrywanymi w doświadczeniu. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Wpływ trzech nawozów i preparatu Gibrescol stosowanych dolistnie na wzrost i stan odżywienia okulantów jabłoni w szkółce

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/wp-yw-trzech-nawoz-w-i-preparatu-gibrescol-stosowanych-dolistnie-na-XvUaRHkO0P
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2009 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-009-0020-2
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

The influence of three fertilizers and preparation Gibrescol used as the foliage spraying on the growth and nutritional status of maiden apple trees in a nursery W doświadczeniu porównano wpływ trzech nawozów i preparatu Gibrescol stosowanych dolistnie na wzrost i stan odżywienia okulantów dwóch odmian jabłoni w szkółce. Zastosowane nawozy nie miały istotnego wpływu na wzrost okulantów. Wyjątek stanowiła liczba krótkopędów odmiany ‘Delikates’. Jednakże okulanty zauważalnie zwiększyły liczbę założonych pąków kwiatowych. Preparat Gobrescol istotnie zwiększył wysokość i liczbę długopędów okulantów jabłoni odmiany ‘Jonica’ i krótkopędów odmiany ‘Delikates’ w porównaniu z kontrolą. Jednocześnie nie zainicjował formowania się pąków kwiatowych. Wpływ środków chemicznych stosowanych dolistnie na zawartość składników mineralnych w liściach okulantów jabłoni był zróżnicowany. Odnotowano jedynie po zastosowaniu dolistnie mocznika istotnie wyższą zawartość azotu w liściach okulantów dwóch odmian jabłoni w stosunku do kontroli. Istotnie niższa była zawartość wapnia w liściach obu odmian jabłoni w kombinacji kontrolnej w porównaniu z pozostałymi rozpatrywanymi w doświadczeniu.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2009

References