Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Meneer Jansen drukt op de knop (1)

Meneer Jansen drukt op de knop (1) 86HJH %&"'%&'#cg E6I>ÎCIK:>A><=:>9 3 3 %. @VYZg&#>ciZgkZci^ZhKgdZ\Z]Zg`Zcc^c\ ZcWZ]VcYZa^c\kVce^_cKBH# &#KgVV\hiVcYVVgYYg^ZbVVaeZgYV\cVVge^_cdeYVibdbZci! bZZiYZe^_cbZiYZCGH# '#GZ\^higZZgYZe^_chXdgZh!a^Z[hiXZcigVVaZcY^\^iVVa# (#DcYZgcZZbVXi^ZW^_ZZce^_chXdgZkVc)d[]d\Zg# )#9gVV\odg\kddgeVi^…ciZckddga^X]i^c\# *#Dg\Vc^hZZgeZg^dY^Z`ZhX]da^c\kVcc^ZjlZbZYZlZg`Zgh# Meneer Jansen (73 jaar) is een vitale man. Samen met zijn vrouw geniet hij van zijn derde van de patiënten was deze pijn matig of ernstig. pensioen. Bij een routine bloedonderzoek Bij ongeveer vijftig procent veranderde de ernst van de pijn niet blijkt hij bloedarmoede te hebben. tijdens het verblijf op de SEH. De huisarts vraagt of er ook andere klach- Op de SEH zijn veel barrières om de pijn goed te behandelen. ten zijn en dan bekent meneer Jansen dat Een belangrijke barrière is het idee dat het behandelen van de pijn hij wat problemen heeft met de stoelgang. een negatieve invloed heeft op het kunnen stellen van de medi- De huisarts laat poliklinisch een colon- sche diagnose. Hoewel hier geen bewijs voor is, blijkt het moeilijk scopie doen. De uitslag is niet goed. Er is te zijn om deze mythe bij behandelaars te doorbreken. (Berben, vermoedelijk sprake van darmkanker in 2008, Gakeer e.a., 2011). een beginnend stadium. Meneer Jansen wordt doorverwezen naar de chirurg. De chirurg heeft weinig woorden nodig: Van de patiënten met kanker heeft 25 procent matige tot ernstige ‘Het is http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Bijzijn Springer Journals

Meneer Jansen drukt op de knop (1)

Bijzijn , Volume 7 (2) – Mar 18, 2012

Loading next page...
 
/lp/springer-journals/meneer-jansen-drukt-op-de-knop-1-HfUBlf3A18
Publisher
Springer Journals
Copyright
Copyright © 2012 by Bohn Stafleu van Loghum
Subject
Medicine & Public Health; Medicine/Public Health, general
ISSN
1871-7268
eISSN
1876-4924
DOI
10.1007/s12415-012-0026-7
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

86HJH %&"'%&'#cg E6I>ÎCIK:>A><=:>9 3 3 %. @VYZg&#>ciZgkZci^ZhKgdZ\Z]Zg`Zcc^c\ ZcWZ]VcYZa^c\kVce^_cKBH# &#KgVV\hiVcYVVgYYg^ZbVVaeZgYV\cVVge^_cdeYVibdbZci! bZZiYZe^_cbZiYZCGH# '#GZ\^higZZgYZe^_chXdgZh!a^Z[hiXZcigVVaZcY^\^iVVa# (#DcYZgcZZbVXi^ZW^_ZZce^_chXdgZkVc)d[]d\Zg# )#9gVV\odg\kddgeVi^…ciZckddga^X]i^c\# *#Dg\Vc^hZZgeZg^dY^Z`ZhX]da^c\kVcc^ZjlZbZYZlZg`Zgh# Meneer Jansen (73 jaar) is een vitale man. Samen met zijn vrouw geniet hij van zijn derde van de patiënten was deze pijn matig of ernstig. pensioen. Bij een routine bloedonderzoek Bij ongeveer vijftig procent veranderde de ernst van de pijn niet blijkt hij bloedarmoede te hebben. tijdens het verblijf op de SEH. De huisarts vraagt of er ook andere klach- Op de SEH zijn veel barrières om de pijn goed te behandelen. ten zijn en dan bekent meneer Jansen dat Een belangrijke barrière is het idee dat het behandelen van de pijn hij wat problemen heeft met de stoelgang. een negatieve invloed heeft op het kunnen stellen van de medi- De huisarts laat poliklinisch een colon- sche diagnose. Hoewel hier geen bewijs voor is, blijkt het moeilijk scopie doen. De uitslag is niet goed. Er is te zijn om deze mythe bij behandelaars te doorbreken. (Berben, vermoedelijk sprake van darmkanker in 2008, Gakeer e.a., 2011). een beginnend stadium. Meneer Jansen wordt doorverwezen naar de chirurg. De chirurg heeft weinig woorden nodig: Van de patiënten met kanker heeft 25 procent matige tot ernstige ‘Het is

Journal

BijzijnSpringer Journals

Published: Mar 18, 2012

There are no references for this article.