Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Subscribe now for You or Your Team.

Learn More →

The economic consequences of the peace

The economic consequences of the peace NIEUWE UITGAVEN. J. M. Keynes, the economic consequences of the peace, Londen, Mac Nlillan and Co., 279 bladz. Het is mij een voorrecht op dit uitnemend boek, het werk van cen even bekwamen als karaktervollen geleerde, met grooten ernst de aandacht te vestigen van allen, die zich van de beteekenis van den vrede van Versailles '), en van de uitzichten welke daardoor worden geopend voor de economische.toekomst, niet van de over- wonnen rijken alleen, doch van geheel Europa, zoo niet van gansch de cultuurwereld, begeeren rekenschap te geven. Engeland heeft telkens weer, op voor zijn geschiedenis groote tijdstippen, mannen gekend die, ongebiasd door den waan van den dag, kloek en eerlijk de door de regeering gevolgde buitenland- sche politiek durfden toetsen aan de eischen van hun geweten boven al, en daarnaast, met het praktisch instinct hetwelk de En- gelschen veelal kenmerkt, aan die van her gezond verstand. Figuren a-Is Cobden, Bright, Gladstone, tijdens den boerenoorlog Lloyd George (quantum mutatus ab illo !) zijn er voorbeelden van. En tijdens dezen oorlog Morel (die er voor in de gevangenis geraakte), tot op zekere hoogte Hirst en Withers, en nu weder Keynes. Enkelingen, zeker. Doch die, door den moed van hun overtuiging http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png De Economist Springer Journals

The economic consequences of the peace

De Economist , Volume 69 (1) – Dec 1, 1920

Loading next page...
 
/lp/springer-journals/the-economic-consequences-of-the-peace-b1glS57SEd

References (0)

References for this paper are not available at this time. We will be adding them shortly, thank you for your patience.

Publisher
Springer Journals
Copyright
Copyright
Subject
Economics; Economics, general; Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods; Economic Policy; Microeconomics; Public Finance
ISSN
0013-063X
eISSN
1572-9982
DOI
10.1007/BF02206294
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

NIEUWE UITGAVEN. J. M. Keynes, the economic consequences of the peace, Londen, Mac Nlillan and Co., 279 bladz. Het is mij een voorrecht op dit uitnemend boek, het werk van cen even bekwamen als karaktervollen geleerde, met grooten ernst de aandacht te vestigen van allen, die zich van de beteekenis van den vrede van Versailles '), en van de uitzichten welke daardoor worden geopend voor de economische.toekomst, niet van de over- wonnen rijken alleen, doch van geheel Europa, zoo niet van gansch de cultuurwereld, begeeren rekenschap te geven. Engeland heeft telkens weer, op voor zijn geschiedenis groote tijdstippen, mannen gekend die, ongebiasd door den waan van den dag, kloek en eerlijk de door de regeering gevolgde buitenland- sche politiek durfden toetsen aan de eischen van hun geweten boven al, en daarnaast, met het praktisch instinct hetwelk de En- gelschen veelal kenmerkt, aan die van her gezond verstand. Figuren a-Is Cobden, Bright, Gladstone, tijdens den boerenoorlog Lloyd George (quantum mutatus ab illo !) zijn er voorbeelden van. En tijdens dezen oorlog Morel (die er voor in de gevangenis geraakte), tot op zekere hoogte Hirst en Withers, en nu weder Keynes. Enkelingen, zeker. Doch die, door den moed van hun overtuiging

Journal

De EconomistSpringer Journals

Published: Dec 1, 1920

There are no references for this article.