Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Das Klima der Vorzeit

Das Klima der Vorzeit &I 2. II. 41 AKJIxLAXDES OCLI IiI1ITIKER 477 JIARTIS SCIIWARZD.WH: Das Kliinn der Vorzeit. Eine Einfiihrung in die Paliioklinintologie. Ferdinand Enke \‘crlag. Stuttgart 1950. VIII + 211 s., 70 testfig. Pris inb. DJI 21: 80. -1rbctet liar knrnktiir nv en littcrnturoversikt och iir pd grund ni- dct typiskt tpska, tunp franistiillningssiittct nicd mihgn upprcpninpr ganskn trogliist. Gcnoin iivcrskidlig iippstiillning och rik hiinvisning till forelig- gantlc originallittcratur utgor (let einellertid en utmhrkt handbok bide for studcrnntlc och for den nrbetande geologen. Eftcr dc inlcilnntle kapitlcn om pnleoklimatologiens bctydclse och liisto- riska utvcckling Panit om det nutidn klimatets betydelsc fijr pnleokliniatolo- gien overgdr forf. till ntt bchnndln de geologiskn fiirctcclser, som biira vittne om form tidcrs klimat. Sdlundn genomgds de olikn i-ittiiesb6rdcii 0111 teni- perntur-, nederbiirds- och InfttrJ’cksforhjlInnden, om fijr%idriiigm i kliiiiat ocli viidcrlek snmt om niojligheternn ntt rekonstruera foriia tiders klirnnt- forhillantlen. Ett kort knpitel beror pnleokliinntologieiis betydelsc fiir olika forsok. till g‘eologisk tidedining. Sedan foljer en utfiirlig redogiirelse fiir vnd nian for niirvnrnndc vet eller tror sig veta om klirnatets utveckling och fiiriiiicl- ringar pb vdr jord under dc geologiska periodenin nllt frh preknnibriuni till komnier ett kapitel om orsnkerna till de klitnntf~riitidriii~~ir, kvartiir. Diirefter soni Kgt. rum iuider http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar Taylor & Francis

Das Klima der Vorzeit

Das Klima der Vorzeit

Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar , Volume 72 (4): 1 – Dec 1, 1950

Abstract

&I 2. II. 41 AKJIxLAXDES OCLI IiI1ITIKER 477 JIARTIS SCIIWARZD.WH: Das Kliinn der Vorzeit. Eine Einfiihrung in die Paliioklinintologie. Ferdinand Enke \‘crlag. Stuttgart 1950. VIII + 211 s., 70 testfig. Pris inb. DJI 21: 80. -1rbctet liar knrnktiir nv en littcrnturoversikt och iir pd grund ni- dct typiskt tpska, tunp franistiillningssiittct nicd mihgn upprcpninpr ganskn trogliist. Gcnoin iivcrskidlig iippstiillning och rik hiinvisning till forelig- gantlc originallittcratur utgor (let einellertid en utmhrkt handbok bide for studcrnntlc och for den nrbetande geologen. Eftcr dc inlcilnntle kapitlcn om pnleoklimatologiens bctydclse och liisto- riska utvcckling Panit om det nutidn klimatets betydelsc fijr pnleokliniatolo- gien overgdr forf. till ntt bchnndln de geologiskn fiirctcclser, som biira vittne om form tidcrs klimat. Sdlundn genomgds de olikn i-ittiiesb6rdcii 0111 teni- perntur-, nederbiirds- och InfttrJ’cksforhjlInnden, om fijr%idriiigm i kliiiiat ocli viidcrlek snmt om niojligheternn ntt rekonstruera foriia tiders klirnnt- forhillantlen. Ett kort knpitel beror pnleokliinntologieiis betydelsc fiir olika forsok. till g‘eologisk tidedining. Sedan foljer en utfiirlig redogiirelse fiir vnd nian for niirvnrnndc vet eller tror sig veta om klirnatets utveckling och fiiriiiicl- ringar pb vdr jord under dc geologiska periodenin nllt frh preknnibriuni till komnier ett kapitel om orsnkerna till de klitnntf~riitidriii~~ir, kvartiir. Diirefter soni Kgt. rum iuider

Loading next page...
 
/lp/taylor-francis/das-klima-der-vorzeit-YOW0qpVpv8

References

References for this paper are not available at this time. We will be adding them shortly, thank you for your patience.

Publisher
Taylor & Francis
Copyright
Copyright Taylor & Francis Group, LLC
ISSN
0016-786X
DOI
10.1080/11035895009455338
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

&I 2. II. 41 AKJIxLAXDES OCLI IiI1ITIKER 477 JIARTIS SCIIWARZD.WH: Das Kliinn der Vorzeit. Eine Einfiihrung in die Paliioklinintologie. Ferdinand Enke \‘crlag. Stuttgart 1950. VIII + 211 s., 70 testfig. Pris inb. DJI 21: 80. -1rbctet liar knrnktiir nv en littcrnturoversikt och iir pd grund ni- dct typiskt tpska, tunp franistiillningssiittct nicd mihgn upprcpninpr ganskn trogliist. Gcnoin iivcrskidlig iippstiillning och rik hiinvisning till forelig- gantlc originallittcratur utgor (let einellertid en utmhrkt handbok bide for studcrnntlc och for den nrbetande geologen. Eftcr dc inlcilnntle kapitlcn om pnleoklimatologiens bctydclse och liisto- riska utvcckling Panit om det nutidn klimatets betydelsc fijr pnleokliniatolo- gien overgdr forf. till ntt bchnndln de geologiskn fiirctcclser, som biira vittne om form tidcrs klimat. Sdlundn genomgds de olikn i-ittiiesb6rdcii 0111 teni- perntur-, nederbiirds- och InfttrJ’cksforhjlInnden, om fijr%idriiigm i kliiiiat ocli viidcrlek snmt om niojligheternn ntt rekonstruera foriia tiders klirnnt- forhillantlen. Ett kort knpitel beror pnleokliinntologieiis betydelsc fiir olika forsok. till g‘eologisk tidedining. Sedan foljer en utfiirlig redogiirelse fiir vnd nian for niirvnrnndc vet eller tror sig veta om klirnatets utveckling och fiiriiiicl- ringar pb vdr jord under dc geologiska periodenin nllt frh preknnibriuni till komnier ett kapitel om orsnkerna till de klitnntf~riitidriii~~ir, kvartiir. Diirefter soni Kgt. rum iuider

Journal

Geologiska Föreningen i Stockholm FörhandlingarTaylor & Francis

Published: Dec 1, 1950

There are no references for this article.